Arvelduskonto

Ärikliendile

Arvelduskonto avamine tasuta1
Stardikonto avamine tasuta
Kuuhooldustasu 0.64 EUR
Allkirja- ja pitseri näidiste kaardi kinnitamine ja muutmine tasuta
Arvelduskonto sulgemine tasuta
Aastane intressimäär kontojäägilt 0%
Teenustasu ärikliendile, kelle konto jääk on võrdne või suurem kui 100 000 CHF, 1 000 SEK või 750 000 DKK 1% aastas
Arvelduskonto avamine AS-is Citadele banka (Läti) 20 EUR2

Kehtib alates 15.06.2017

 


1 Pangal on õigus rakendada kliendi suhtes mitteresidendile kehtestatud hinnakirja, kui vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele on Pank kohustatud kohaldama kliendi ja/või kliendi tehingute osas hoolsusmeetmeid tugevdatud korras (sh juhul, kui enamuse residendist juriidilise isiku partneritest moodustavad mitteresidendid ja/või vähemalt 51% ettevõttest kuulub mitteresidentidele jms).
2 Lisandub postikulu ja Citadele banka (Läti) poolsed tasud.