Arvelduskrediit

Hinnakiri

Arvelduskrediidi taotluse läbivaatamine:

Hind
Arvelduskrediidi limiit alates 100 000 EUR 50 EUR
Arvelduskrediidi limiit alates 500 000 EUR 250 EUR

Lepingutasu:

Hind
Arvelduskrediidi limiit kuni 100 000 EUR 1.5% limiidist, min 250 EUR
Arvelduskrediidi limiit 100 001 - 300 000 EUR 1.2% limiidist, min 250 EUR
Arvelduskrediidi limiit alates 300 001 EUR 0.8% limiidist, min 250 EUR

Lepingu tingimuste muutmine:

Hind
Arvelduskrediidi limiidi suurendamine vastavalt punktile 2.
Tähtaja pikendamine, tagatise vahetus 0.5% limiidist, min 150 EUR
Teised lepingu muudatused 250 EUR

Kehtib alates 15.06.2017