Hoiused

Tähtajaline hoius

Hoiuselepingu sõlmimine tasuta
Tähtajaliste hoiuste intressimäärad, valuutad ja minimaalsed summad informatsioon pangast
Hoiuselepingu ennetähtaegne lõpetamine tasuta

 

Kogumiskonto+

Kogumiskonto+ avamine tasuta
Sularaha sissemakse Kogumiskontole+ vastavalt sularaha sissemakse teenustasule
Sularaha väljamakse Kogumiskontolt+ 35 kalendripäeva etteteavitamata vastavalt sularaha väljamakse teenustasule + 1% summast
Ülekanne Kogumiskontolt+ Kliendi arvelduskontole 35 kalendripäeva ette teavitades vastavalt väljaminevate maksekorralduste teenustasule
Ülekanne Kogumiskontolt+ kliendi arvelduskontole 35 kalendripäeva etteteavitamata vastavalt väljaminevate maksekorralduste teenustasule + 1% summast
Aastane intressimäär, valuuta informatsioon pangast
Kogumiskonto sulgemine tasuta

Kehtib alates 16.05.2017