Investeerimislaen

Hinnakiri

1. Laenutaotluse läbivaatamine:  
1.1. Laenusumma alates 100 000 EUR 50 EUR
1.2. Laenusumma alates 500 000 EUR 250 EUR
2. Lepingutasu:  
2.1. Laenusumma kuni 100 000 EUR 1.5% laenusummast, min 250 EUR
2.2. Laenusumma 100 001 - 300 000 EUR 1.2% laenusummast, min 250 EUR
2.3. Laenusumma alates 300 001 EUR 0.8% laenusummast, min 250 EUR
3. Lepingu tingimuste muutmine:  
3.1. Täiendava laenusumma taotlemine vastavalt punktile 2.
3.2. Tähtaja pikendamine, tagatise vahetus 0.5% laenusummast, min 250 EUR
3.3. Maksekuupäeva muutmine 30 EUR
3.4. Teised lepingu muudatused 250 EUR
4. Laenu täielik või osaline ennetähtaegne tagastamine 2% tagasimakstavast laenusummast

Kehtib alates 15.06.2017