Nõuded sõidukite kindlustamiseks

OÜ Citadele Leasing & Factoring

OÜ Citadele Leasing & Factoring
Kindlustatud sõiduki omanik
OÜ Citadele Leasing & Factoring, reg nr. 10925733
Kindlustussumma
Sõiduk peab kogu liisingperioodi jooksul olema kindlustatud turuväärtuse ulatuses
Kindlustushüvitise saaja
OÜ Citadele Leasing & Factoring, reg nr. 10925733
Kindlustuslepingu kehtivus
Vähemalt 1 aasta.

Aktsepteeritud kindlustusseltsid
BTA Kindlustus
ERGO Kindlustus
Gjensidige Eesti filiaal
If Kindlustus
Inges Kindlustus
PZU Kindlustus
RSA kindlustus
Salva Kindlustus
Seesam Kindlustus

Kindlustatavad riskid

  • Tulekahju, pikselöök, olemasoleva gaasikütte süsteemi või paigaldatud gaasiseadmete plahvatus, kokkupõrge takistusega, kokkupõrge liikuva sõidukiga, sõiduki ümberminek liikumise ajal, kukkumine (sillalt vm.), sõiduki uppumine ja / või läbi jää vajumine, kui see on otseselt põhjustatud liiklusolukorrast, inimesele või loomale otsasõit.
  • Looduskatastroofid ja -kahjustused - üleujutus, torm (tuule kiirus enam kui 17,2 m/s), rahe, piirkonnas mitteiseloomulikult tugev vihm või lumi.
  • Kolmandate isikute ebaseaduslik tegevus - vargus, röövimine, lõhkumine ja/või sõidukile paigaldatud lisade vargus või lõhkumine; kohustuslik on sõiduki klaaside kindlustamine.

Omavastutus – lubatud on kehtestada erinevad omavastutuse määrad erinevate riskide kindlustamisel tingimusel, et omavastus ei ületa 3% sõiduki turuhinnast ühe kindlustusjuhtumi korral ja teiste riskide puhul ei ületa 20% sõiduki turuhinnas iga kindlustusjuhtumi puhul.

Kui Teil on küsimusi liisingobjekti kindlustamisel, võtke ühendust liisinguhalduriga.