Akreditiiv

Ärikliendile

 Impordiakreditiiv

  Hind
Impordiakreditiivi taotluse läbivaatamine tasuta
Uue impordiakreditiivi vormistamine/ summa suurendamine 0.25% impordiakreditiivi summast, min 170 EUR
Impordiakreditiivi tingimuste muutmine (v.a. summa suurendamine), kasutamata akreditiivi tagasivõtmine või tühistamine 75 EUR
Impordiakreditiivi näidise ettevalmistus ja kinnitus (kui impordiakreditiivi ei ole väljastatud) 50 EUR
Lisatasu kiirkorras impordiakreditiivi väljastamiseks, muudatuste tegemiseks, 1 pangapäeva jooksul 50 EUR
Dokumentide, makse kontrollimine 0.2% dokumendi summast, min 170 EUR
Edasilükatud makse tasu, vigadega dokumentide esitamine 70 EUR
Maksmata dokumentide tagastamine 40 EUR
Nõustamine impordiakreditiivi taotluse täitmiseks 50 EUR
Impordiakreditiivi kinnitus 20 EUR
Impordiakreditiivi tühistamine enne tähtaja lõppu 25 EUR
SWIFT sõnum impordiakreditiivi väljastamise kohta 20 EUR
Muud SWIFT sõnumid 10 EUR

 

Ekspordiakreditiiv

  Hind
Eelteatis akreditiivi avamisest 40 EUR
Teatis akreditiivi avamisest 0.10% ekspordiakreditiivi summast, min 85 EUR, max 430 EUR
Eksportakreditiivi näidise koostamine ja kooskõlastamine 50 EUR
Akreditiivi tingimuste muutmine, kasutamata akreditiivi tagasivõtmine või tühistamine 75 EUR
Akreditiivi dokumentide eelkontroll 80 EUR
Dokumentide ja makse kontrollimine 0.20% dokumendi summast, min 200 EUR
Akreditiivi makse sooritamine dokumente esitamata 0.10% ekspordiakreditiivi summst, min 100 EUR, max 500 EUR
Dokumentide tagastamine 40 EUR
Akreditiivi ülekandmine 0.15% ülekantavast akreditiivi summast, min 200 EUR
Akreditiivi loovutamine 0.10% summast, min 150 EUR, max 700 EUR
Teise panga poolt väljastatud akreditiivi kinnitamine vastavalt lepingule
Teise panga akreditiivi kinnitamine ilma pangapoolse maksekohustuseta vastavalt lepingule
Akreditiivi teatis 50 EUR
Dokumentide ettevalmistamise nõustamine 30 EUR iga dokument
SWIFT sõnum eksportakreditiivi makse kohta 20 EUR
Muud SWIFT sõnumid 7 EUR

Kehtib alates 15.06.2017