Lisateenused

Ärikliendile

 Finantseerimisega seotud lisateenused

Tagatise hindamine1 alates 50 EUR
Trahv kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 10 EUR
Majandusaasta aruande väljavõtte tasu2 10 EUR
Konsultatsioonitasu 32 EUR/tund

 

Laenulepingust tuleneva võla sissenõudmise kulu

üle 14-päevase võlgnevuse korral 10 EUR
üle 30-päevase võlgnevuse korral 20 EUR
üle 60-päevase võlgnevuse korral 30 EUR

Kehtib alates 15.06.2017

 


1 Pank ei väljasta hindamisraportit. Teenuse hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
2 Rakendatakse juhul, kui klient ei ole aruannet õigeaegselt esitanud.