Investeerimislaen

Ärikliendile

Lepingutasu

Laenusumma kuni 100 000 EUR 1.5% laenusummast, min 250 EUR
Laenusumma 100 001 - 300 000 EUR 1.2% laenusummast, min 250 EUR
Laenusumma alates 300 001 EUR 0.8% laenusummast, min 250 EUR

 

Lepingu tingimuste muutmine

Laenusumma suurendamine kuni 100 000 EUR 1.5% laenusummast, min 250 EUR
Laenusumma suurendamine 100 001 - 300 000 EUR 1.2% laenusummast, min 250 EUR
Laenusumma suurendamine alates 300 001 EUR 0.8% laenusummast, min 250 EUR
Tähtaja pikendamine, tagatise vahetus 0.5% laenusummast, min 150 EUR
Maksekuupäeva muutmine 30 EUR
Teised lepingu muudatused 250 EUR

 

Laenu ennetähtaegne tagastamine

Laenusumma täielik või osaline ennetähtaegne tagastamine 2% tagasimakstavast laenusummast

 

Laenutaotluse läbivaatamine

Laenusumma alates 100 000 EUR 50 EUR
Laenusumma alates 500 000 EUR 250 EUR

Kehtib alates 15.06.2017