Liising ja faktooring

Hinnakiri

Citadele Leasing & Factoring OÜ hinnakiri 1 (edaspidi - CLF)

Liising

Taotluse läbivaatamine tasuta
Kapitalirendi lepingutasu kuni 1% vara soetamismaksumusest, min 180 EUR
Kasutusrendi lepingutasu kuni 1.5% vara soetamismaksumusest, min 180 EUR

 

Liisinglepingu tingimuste muutmine

Maksekuupäeva muutmine 30 EUR
Maksepuhkuse vormistamine 65 EUR
Lepingu perioodi pikendamine/lühendamine 100 EUR
Teiste lepingutingimuste muutmine kuni 1% liisingu jäägilt, min 75 EUR

 

Muud liisingulepinguga seotud teenused

15 päeva ületanud parkimiskorra trahvisumma maksmine2 20 EUR + tekkinud kulud
Notariaalse volikirja tellimine2 23 EUR + tekkinud kulud
Volikiri ARK-sse tehnilises passis omanike vahetamiseks2 10 EUR
Volikiri ARK-sse objekti arvele/arvelt maha võtmiseks2 tasuta
ARK-s pandi registreerimine2 riigilõiv + 25 EUR
Arve väljastamine paberkandjal2 2 EUR
Teatis võlgnevusest2 10 EUR

 

 

Faktooring

Taotluse läbivaatamine tasuta
Lepingutasu2 alates 0.5% faktooringu-limiidist, min 250 EUR
Lepingu pikendamine2
 
alates 0.5% faktooringu-limiidist, min 250 EUR
Faktooringulimiidi suurendamine2 alates 0,5% faktooringu-limiidist, min 145 EUR
Teiste lepingutingimuste muutmine2 kokkuleppel, min 70 EUR
Arve käsitlustasu2,3 alates 0.1-1% arve summast, min 7 EUR
Kirjalik meeldetuletus ostjale tasumata arve(te) kohta2 40 EUR
Ostja krediidikindlustuse päring ja krediidlimiidi kinnitamine regressita faktooringu korral2 65 EUR
Ostja krediidilimiidi kinnitamine regressiga faktooringu korral2 50 EUR

 


1 Kehtib alates 01.12.2017.

2 Lisandub käibemaks.

3 Sõltub lepingu tüübist.