Lisateenused

Ärikliendile

 Maksete järelpärimised

Filiaalisiseste (Citadele banka Eestis, Lätis asuvatesse filiaalidesse) maksekorralduste tühistamine 10 EUR
Siseriiklike ja välismaksekorralduste selgitamine, järelpärimine 80 EUR + välispankade tegelikud kulud
Siseriiklike ja välismaksekorralduste parandamine, tühistamine:  
   korraldus pangast välja saatmata 15 EUR + tegelikud kulud
   korraldus pangast välja saadetud 125 EUR + välispankade tegelikud kulud

 

Kinnitused, teatised, väljavõtted, koopiad

SWIFT, maksekorralduse koopia 5 EUR
Pangatoimingu koopia kinnitamine 1 EUR
Väljavõtted ja päringud avalikest registritest (põhikiri, B-kaart, kinnistusraamatu väljavõte jne.) 3 EUR
Koopia pangadokumendist 3.20 EUR
Arhiividokumendi väljastamine 10 EUR dokument
Ärakirjade ja väljavõtete väljastamine maksuametile 0.35 EUR / lk
Arestimise akti töötlemine ja täitmine 15 EUR

 

Konto väljavõtted

Igakuine konto väljavõte pangasaalis 1.60 EUR
Ebaregulaarne konto väljavõte pangasaalis 0.1 EUR / lk, min. 1.60 EUR
Konto väljavõte Internetipangast tasuta
Konto väljavõte e-posti teel 1.60 EUR
Konto väljavõte posti teel Eestis 3.20 EUR
Konto väljavõte posti teel väljaspool Eestit 0.35 EUR / lk, min 5 EUR
Konto väljavõte faksi teel Eestis 3.20 EUR
Konto väljavõte faksi teel väljaspool Eestit 0.35 EUR / lk, min 3.20 EUR

 

Tõendid

Tõend ühe konto olemasolu ja seisu kohta 1.60 EUR
Tõend mitme konto olemasolu ja seisu kohta 3.20 EUR
Tõend audiitoritele 20 EUR
Muud tõendid, kinnitused 3.20 EUR
Mittestandardsed tõendid, kinnitused 15 EUR

 

Pangadokumendi saatmine

e-kirja teel 1.60 EUR
postiga Eesti piires 1.60 EUR / lk

Kehtib alates 15.06.2017