Pangagarantii

Ärikliendile

Taotluse läbivaatamine ning lepingu / dokumentide valmistamine

Garantiitaotluse läbivaatamine tasuta
Garantiilepingu ja muude seotud dokumentide valmistamine tasuta

 

Garantiikirja väljastamine, summa suurendamine, tähtaja pikendamine

Kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid pangas (v.a. hoius) 0.3% garantii summast, min 100 EUR
Kui garantii tagatiseks on hoius 0.8% garantii summast, min 100 EUR
Kui garantii tagatiseks on muu tagatis 0.8% garantii summast, min 150 EUR

 

Muude tingimuste muutmine

Muude garantii tingimuste muutmine, garantii tagasivõtmine 75 EUR

 

Garantii kasutamine

Kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid pangas (v.a. hoius) 0.8% garantii summast
Kui garantii tagatiseks on hoius 1% garantii summast
Kui garantii tagatiseks on mõni muu tagatis 3% garantii summast

 

Muud teenustasud

Garantiikirja vormistamise kinnitus 50 EUR
Lisatasu kiirkorras garantii väljastamiseks, muudatuste tegemiseks (1 pangapäeva jooksul) 50 EUR
Garantii näidise ettevalmistus ja kinnitus (kui garantiid ei ole väljastatud) 50 EUR
Garantii tagastamine / maksenõude käsitlemine 0.2% tagastatavast summast, min 200 EUR
Teise panga poolt väljastatud garantii kinnitamine 0.1% garantii summast, min 90 EUR, max 500 EUR
Teise panga poolt väljastatud garantii tingimuste muutmise kinnitamine 75 EUR
Kliendi nimel garantiinõude valmistamine ja saatmine 250 EUR
Teise panga poolt väljastatud garantii õigsuse läbivaatamine ja kinnitamine 40 EUR
Garantii tühistamine enne kehtivusaja lõppu 25 EUR
Postikulud tegelikud kulud + 10 EUR
SWIFT sõnum garantii väljastamisel 20 EUR
Muud SWIFT sõnumid 10 EUR

Kehtib alates 15.06.2017