Aktsepteeritud kindlustusseltsid

Aktsepteeritud kindlustusseltsid

 1. BTA Kindlustus
 2. ERGO Kindlustus
 3. Gjensidige Eesti filiaal
 4. If Kindlustus
 5. Inges Kindlustus
 6. PZU Kindlustus
 7. RSA kindlustus
 8. Salva Kindlustus
 9. Seesam Kindlustus

Nõuded kindlustusele

Kindlustatavad riskid:

 • Tulekahju, pikselöök, olemasoleva gaasikütte süsteemi või paigaldatud gaasiseadmete plahvatus, kokkupõrge takistusega, kokkupõrge liikuva sõidukiga, sõiduki ümberminek liikumise ajal, kukkumine (sillalt vm.), sõiduki uppumine ja / või läbi jää vajumine, kui see on otseselt põhjustatud liiklusolukorrast, inimesele või loomale otsasõit.
 • Looduskatastroofid ja -kahjustused - üleujutus, torm (tuule kiirus enam kui 17,2 m/s), rahe, piirkonnas mitteiseloomulikult tugev vihm või lumi.
 • Kolmandate isikute ebaseaduslik tegevus - vargus, röövimine, lõhkumine ja/või sõidukile paigaldatud lisade vargus või lõhkumine; kohustuslik on sõiduki klaaside kindlustamine.

Omavastutus – lubatud on kehtestada erinevad omavastutuse määrad erinevate riskide kindlustamisel tingimusel, et omavastus ei ületa 3% sõiduki turuhinnast ühe kindlustusjuhtumi korral ja teiste riskide puhul ei ületa 20% sõiduki turuhinnas iga kindlustusjuhtumi puhul.

Kindlustatud sõiduki omanik - OÜ Citadele Leasing & Factoring, reg nr. 10925733.

Kindlustushüvitise saaja - OÜ Citadele Leasing & Factoring, reg nr. 10925733.

Kindlustussumma - Liisingus olev vara peab kogu liisingperioodi olema kindlustatud turuväärtuse ulatuses.

Kindlustuslepingu kehtivus - vähemalt 1 aasta.