/ Ärikliendile / Finantseerimine / Liising / Ärikliendi liisingutaotlus

Ärikliendi liisingutaotlus

Taotleja andmed
Liisingu tüüp*
Ärinimi*
Registrikood*
Juriidiline aadress*
Postiaadress*
Telefon*
E-post*
Ettevõtte tegevuse algusaeg*
Tegevusala*
Töötajate arv*
Arvelduskonto number ja pank*
Omandikohane informatsioon
Omanik
Osaluse määr
Registri- või isikukood
Kas ettevõttel on tegelik kasusaaja, kes on riikliku taustaga isik, riikliku taustaga isiku perekonnaliige või isik, kes on lähedalt seotud riikliku taustaga isikuga?* Jah, riikliku taustaga isik [?]
Jah, riikliku taustaga isiku perekonnaliige [?]
Jah, riikliku taustaga isikuga lähedalt seotud isik [?]
Ei
 
Omanik
Osaluse määr
Registri- või isikukood
Ettevõtte juhtkond
Tegevjuht
Telefon
E-post
Olemasolevad kohustused
Finantseerija
Summa
Jääk
Kuumakse
Tähtaeg
Tagatis
 
Finantseerija
Summa
Jääk
Kuumakse
Tähtaeg
Tagatis
Liisinguobjekt
Objekti kirjeldus*
Valmistamise aasta
Maksumus (KM-ga)
Müüja
Nimi/Ärinimi
Isikukood/Registrikood
Aadress
Telefon
E-post
Tingimused
Liisingu liik
Esimene sissemakse (%)
Liisingu periood (kuud)*
Jääkväärtus
Liisingu makse kuupäev*
Arve edastada (E-posti aadressile)
Täiendav informatsioon
Taotlusele allakirjutamisega kinnitan, et esitatud andmed on õiged. Olen nõus, et Citadele Leasing & Factoring OÜ (edaspidi Liising) töötleb minu isikuandmeid peamiselt finantseerimislepingu sõlmimise otsustamiseks ja finantsteenuste pakkumiseks. Olen nõus, et Liising võib edastada minu andmeid, sh isikuandmeid: Liisinguga samasse gruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele finantsteenuste pakkumiseks; kindlustusandjatele või kindlustusvahendajatele liisingueseme või finantseerimislepingu täitmist tagava vara kohta kindlustuspakkumise tegemiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks; minu valitud liisingueseme müüjale müügipakkumise tegemiseks ja liisingulepingu sõlmimise korraldamiseks.
Name, surname


* Kohustuslikud väljad