Deebetkaardid

Erakliendile

X Smart

  EUR
Kaardi hooldustasu kuus 1,2 EUR
Lisakaardi hooldustasu kuus 1,2 EUR
Kaardi asendamine tasuta
Kaardiga maksmine Eestis ja väljapool Eestit tasuta
Valuuta konverteerimise juurdehindlus 2%
Sularaha sissemakse Citadele panga sularahaautomaati tasuta
Sularaha väljavõtmine Citadele pangast vastavalt sularaha väljamakse teenustasule arvelduskontolt
Sularaha väljavõtmine teistest pankadest 1% summast, min 3 EUR
Sularaha väljavõtmine Citadele panga sularahaautomaadist kuni 1000 eurot (kaasa arvatud)2 tasuta
Sularaha väljavõtmine Citadele panga sularahaautomaadist alates 1000,01 eurost 0,2% summast
Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist Eestis ja väljaspool Eestit:  
           esimesed 5 korda kuus kuni 1000 eurot tasuta
           alates kuuendast korrast ja/või summast, mis ületab 1000 eurot kuus 1% summast, mis 1 EUR
Maksekorraldused kaardikontolt  
           Grupisisene maksekorraldus Citadele panka tasuta
           Siseriiklik maksekorraldus tasuta
           EU-makse1 tasuta
           ülejäänud rahvusvahelised maksekorraldused vastavalt rahvusvahelisele maksekorralduste teenustasule
Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest 0,06% päevas
Citadele panga poolt klientidele laekuva makse kohta saadetud lühisõnum tasuta

1EU-makse tingimused: makse valuuta EUR;
teenustasutüüp kulud kahasse;
makseviis tavaline;
maksel korrektne maksja ja saaja IBAN ning maksja ja saaja panga BIC kood;
korrektselt täidetud lahter „selgitus”; makse saaja pank asub Euroopa Liidu riigis (ka Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion) 

21000 eurot on maksimaalne summa, mis on välja võetud ühes kuus kõikidest Eestis ja väljaspool Eestit asuvates sularahaautomaatidest.
 

Maestro

  EUR USD
Kaardi ja lisakaardi hooldustasu kuus 1 EUR 1 USD
Kaardi hooldustasu kuus kuni 18-aastasele isikule tasuta 1 USD
Kaardi asendamine 2 EUR 3 USD
Kaardiga maksmine Eestis ja väljapool Eestit tasuta tasuta
Sularaha sissemakse Citadele panga sularahaautomaati tasuta tasuta
Sularaha väljavõtmine Citadele panga sularahaautomaadist tasuta 3% summast, min 5 USD
Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist Eestis ja väljaspool Eestit tasuta*;
1% summast, min 1 EUR**
3% summast, min 5 USD
Sularaha väljavõtmine Citadele pangast Vastavalt sularaha
väljamakse teenustasule
arvelduskontolt
Vastavalt sularaha
väljamakse teenustasule
arvelduskontolt
Sularaha väljavõtmine teistest pankadest 3% summast, min 3 EUR 3% summast, min 5 USD
Maksekorraldused kaardikontolt Vastavalt väljaminevate
maksekorralduste teenustasule
Vastavalt väljaminevate
maksekorralduste teenustasule

 

Pensionikaart Maestro

Pensionikaart Maestro EUR (ainult EV residentidele, kes saavad pensioni)
Kaardi ja lisakaardi hooldustasu kuus tasuta
Kaardi asendamine 2 EUR
Kaardiga maksmine Eestis ja väljapool Eestit tasuta
Sularaha sissemakse Citadele panga sularahaautomaati tasuta
Sularaha väljamakse Citadele Pangas tasuta
Sularaha väljamakse teistest pankadest 3%, min 3 EUR
Sularaha väljavõtmine Citadele panga sularahaautomaadist Vastavalt Maestro maksekaardi teenustasule
Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist Eestis ja väljapool Eestit Vastavalt Maestro maksekaardi teenustasule
Maksekorraldused kaardi kontolt Vastavalt väljaminevate maksekorralduste teenustasule
Tähtajalise hoiuse intressimäär Tähtajalise hoiuse intressimäärad + 0.10%
Kogumiskonto intressimäär Kogumiskonto standardsed intressimäärad

 

Maxi Kogumiskonto maksekaart MasterCard Standard

  EUR
Kaardi ja lisakaardi hooldustasu kuus tasuta
Kaardi asendamine 6.50 EUR
Kaardiga maksmine Eestis ja väljapool Eestit tasuta
Sularaha sissemakse Citadele panga sularahaautomaati tasuta
Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist Eestis ja väljapool Eestit 3% summast, min 3 EUR
Sularaha väljavõtmine teistest pankadest 3% summast, min 3 EUR
Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest 0.15% päevas

* esimesed 3 korda kuus.
**alates 4-ndast korrast kuus.