Finantseerimine

Erakliendile

Hüpoteeklaen

1. Lepingutasu 2% laenu summast, min. 210 EUR
2. Lepingu tingimuste muutmine:
2.1. Täiendava laenu summa taotlemine 2% laenu summast, min. 210 EUR
2.2. Maksekuupäeva muutmine 30 EUR
2.3. Teised lepingu muudatused 100 EUR
3. Tasu ennetähtaegse tagasimakse eest Kolme kuu intressimaksete summa (ei rakendata kolmekuulise etteteatamise korral)

Eluasemelaen

1. Lepingutasu 1.2% laenu summast, min. 200 EUR
2. Lepingu tingimuste muutmine:
2.1. Täiendava laenu summa taotlemine 1.2% laenu summast, min. 200 EUR
2.2. Maksekuupäeva muutmine 30 EUR
2.3. Teised lepingu muudatused 100 EUR
3. Tasu ennetähtaegse tagasimakse eest Kolme kuu intressimaksete summa (ei rakendata kolmekuulise etteteatamise korral)

Liising1

1. Kapitalirendi lepingutasu kuni 1% vara soetamismaksumusest, min. 180 EUR
2. Kasutusrendi lepingutasu kuni 1.5% vara soetamismaksumusest, min. 180 EUR
3. Lepingu tingimuste muutmine:
3.1. Maksekuupäeva muutmine 30 EUR
3.2. Maksepuhkus 65 EUR
3.3. Lepingu perioodi pikendamine/ lühendamine 100 EUR
3.4. Teiste lepingutingimuste muutmine, v.a. punktis 3.1, 3.2 ja 3.3 toodud kuni 1% maksmata jäägilt, min 75 EUR
4. 15 päeva ületanud parkimiskorra trahvisumma maksmine2 20 EUR + tekkinud kulud
5. Notariaalse volikirja tellimine2 23 EUR + tekkinud kulud
6. Volikiri ARK-sse tehnilises passis omanike
vahetamiseks2
10 EUR
7. Volikiri ARK-sse objekti arvele/arvelt maha
võtmiseks2
tasuta
8. ARK-s pandi registreerimine2 Riigilõiv + 20 EUR
9. Arve väljastamine paberkandjal2 2 EUR
10. Teatis võlgnevusest2 10 EUR1 Lepingu teiseks osapoolseks on OÜ Citadele Leasing & Factoring.
2 Teenustasudele lisandub käibemaks.