Hüpoteeklaen

Lepingutasu 2% laenu summast, min 210 EUR

 

Lepingu tingimuste muutmine

Täiendava laenu summa taotlemine 2% laenu summast, min 210 EUR
Maksekuupäeva muutmine 30 EUR
Teised lepingu muudatused 100 EUR
Tasu ennetähtaegse tagasimakse eest kolme kuu intressimaksete summa (ei rakendata kolmekuulise etteteatamise korral)

Kehtib alates 15.06.2017