Kodulaen

Erakliendile

Lepingutasu 1.2% laenu summast, min 200 EUR

 

Lepingu tingimuste muutmine

Täiendava laenu summa taotlemine 1.2% laenu summast, min 200 EUR
Maksekuupäeva muutmine 30 EUR
Teised lepingu muudatused 100 EUR
Tasu ennetähtaegse tagasimakse eest kolme kuu intressimaksete summa (ei rakendata kolmekuulise etteteatamise korral)

Kehtib alates 15.06.2017