Laekumised

Erakliendile

Pangasisene laekumine (k.a. Citadele banka Läti) tasuta
Välislaekumine Citadele bankas (Leedust), AP Anlage&Privat Bank AG (Šveitsist) tasuta
Siseriiklik laekumine tasuta
EU - makse2 laekumine tasuta
Välislaekumine1 5.75 EUR (või selle ekvivalent laekuva makse valuutas)1 lisaks maksab saaja kõigi makset vahendavate pankade kulud; kui makse laekub "täissummas saajale" maksab saaja ainult korrespondentpankade kulud.
2 EU-makse tingimused:
  • makse valuuta EUR;
  • teenustasutüüp kulud kahasse;
  • makseviis tavaline;
  • maksel korrektne maksja ja saaja IBAN ning maksja ja saaja panga BIC kood;
  • korrektselt täidetud lahter „selgitus”;
  • makse saaja pank asub Euroopa Liidu riigis (ka Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion).