Liising ja faktooring

Hinnakiri

Citadele Leasing & Factoring OÜ hinnakiri 1 (edaspidi - CLF)

Liising

1. Taotluse läbivaatamine tasuta
2. Kapitalirendi lepingutasu kuni 1% vara soetamismaksumusest, min 180 EUR
3. Kasutusrendi lepingutasu kuni 1.5% vara soetamismaksumusest, min 180 EUR
4. Lepingu tingimuste muutmine:  
   4.1. maksekuupäeva muutmine 30 EUR
   4.2. maksepuhkuse vormistamine 65 EUR
   4.3. lepingu perioodi pikendamine/lühendamine 100 EUR
   4.4. teiste lepingutingimuste muutmine, v.a. punktis 4.1. - 4.3. toodud kuni 1% liisingu jäägilt, min 75 EUR

 

Muud liisingulepinguga seotud teenused

5. 15 päeva ületanud parkimiskorra trahvisumma maksmine2 20 EUR + tekkinud kulud
6. Notariaalse volikirja tellimine2 23 EUR + tekkinud kulud
7. Volikiri ARK-sse tehnilises passis omanike vahetamiseks2 10 EUR
8. Volikiri ARK-sse objekti arvele/arvelt maha võtmiseks2 tasuta
9. ARK-s pandi registreerimine2 riigilõiv + 25 EUR
10. Arve väljastamine paberkandjal2 2 EUR
11. Teatis võlgnevusest2 10 EUR

 

 

Faktooring

12. Taotluse läbivaatamine tasuta
13. Lepingutasu2 alates 0.5% faktooringu-limiidist, min 250 EUR
14. Lepingu pikendamine2
 
alates 0.5% faktooringu-limiidist, min 250 EUR
15. Faktooringulimiidi suurendamine2 alates 0,5% faktooringu-limiidist, min 145 EUR
16. Teiste lepingutingimuste muutmine2 kokkuleppel, min 70 EUR
17. Arve käsitlustasu2,3 alates 0.1-1% arve summast, min 7 EUR
18. Kirjalik meeldetuletus ostjale tasumata arve(te) kohta2 40 EUR
19. Ostja krediidikindlustuse päring ja krediidlimiidi kinnitamine regressita faktooringu korral2 65 EUR
20. Ostja krediidilimiidi kinnitamine regressiga faktooringu korral2 50 EUR

 


1 Kehtib alates 01.12.2017.

2 Lisandub käibemaks.

3 Sõltub lepingu tüübist.