Lisateenused

Erakliendile

Maksete järelpärimised
Filiaalisiseste (Citadele banka Eestis, Lätis asuvatesse filiaalidesse) maksekorralduste tühistamine 10 EUR
Siseriiklike ja välismaksekorralduste selgitamine, järelpärimine 80 EUR + välispankade tegelikud kulud
Siseriiklike ja välismaksekorralduste parandamine, tühistamine:
korraldus pangast välja saatmata 15 EUR + tegelikud kulud
korraldus pangast välja saadetud 125 EUR + välispankade tegelikud kulud
Kinnitused, teatised, väljavõtted, koopiad
SWIFT, maksekorralduse koopia 5 EUR
Pangatoimingu koopia kinnitamine 1 EUR
Konto väljavõtted:
igakuine konto väljavõte pangasaalis 1.60 EUR
ebaregulaarne konto väljavõte pangasaalis 0.1 EUR / lk., min. 1.60 EUR
konto väljavõte Internetipangast tasuta
konto väljavõte e-posti teel 1.60 EUR
konto väljavõte posti teel Eestis 3.20 EUR
konto väljavõte posti teel väljaspool Eestit 0.35 EUR / lk., min. 5 EUR
konto väljavõte faksi teel Eestis 3.20 EUR
konto väljavõte faksi teel väljaspool Eestit 0.35 EUR / lk., min. 3.20 EUR
Tõend ühe konto olemasolu ja seisu kohta 1.60 EUR
Tõend mitme konto olemasolu ja seisu kohta 3.20 EUR
Tõend audiitoritele 20 EUR
Muud tõendid, kinnitused 3.20 EUR
Mittestandardsed tõendid, kinnitused 15 EUR
Väljavõtted ja päringud avalikest registritest (põhikiri, B-kaart, kinnistusraamatu väljavõte jne.) 3 EUR
Koopia pangadokumendist 3.20 EUR
Arhiividokumendi väljastamine 10 EUR dokument
Ärakirjade ja väljavõtete väljastamine maksuametile 0.35 EUR / lk.
Arestimise akti töötlemine ja täitmine 15 EUR
Pangadokumendi saatmine:
e-kirja teel 1.60 EUR
postiga Eestis 1.60 EUR / lk
postiga väljapoole Eestit 3.20 EUR / lk
faksiga Eestis 1.60 EUR / lk
faksiga väljapoole Eestit 3.20 EUR / lk
pangadokumendi saatmine kiirkulleriga 5 EUR + tegelikud kulud
Finantseerimisega seotud lisateenused:
Tagatise hindamine1,2 alates 50 EUR
Trahv kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 10 EUR
Teenustasu majandusaasta aruande väljavõtte eest, kui klient ei ole seda esitanud õigeaegselt 10 EUR
Konsultatsioonitasu 32 EUR / tund
Laenulepingust tuleneva võla sissenõudmise kulu:
üle 14-päevase võlgnevuse korral 10 EUR
üle 30-päevase võlgnevuse korral 20 EUR
üle 60-päevase võlgnevuse korral 30 EUR1 Pank ei väljasta hindamisraportit.
2 Teenuse hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.