Reisi-ja ostukindlustus

MasterCard Gold

Reisikindlustus
Citadele panga krediitkaardi kasutaja on kindlustatud reisidel nii kodus kui välismaal. Reisi eesmärk võib olla äri, õpingud, vaba aja veetmine või muu. Kindlustus kehtib iga reisi esimese 90 kalendripäeva jooksul, samal ajal, kui igal aastal tehtavate reiside arv on piiramatu.

Kindlustatud on ka krediitkaardi kasutaja pereliikmed (abikaasa ja lapsed kuni 18 aastat, kui perekond reisib koos). Kindlustus laieneb kehtib kaardikasutajatele, kes on kuni 80 aastased(välja arvatud). Üle 80 aastased kliendid ei ole kindlustatud. Kindlustus kehtib ootamatute haiguste ja õnnetuste puhul, ning ka krooniliste haiguste süvenemise korral (nt insult, südameatakk, astma jms), mis kehtib nii põhi- kui ka lisakaartide kasutajatele. Kui ühe perekonna mitu liiget reisivad koos, jagatakse kindlustuse summa proportsionaalselt inimeste vahel.

Ostukindlustus

Osta turvaliselt, sest Citadele panga krediitkaardiga tehtud ostud on 120 päeva jooksul kindlustatud varguste eest, samuti kehtib hinna kaitse ja laiendatud garantii elektroonikakaupadele.

Pole tähtis, kus on tehtud Teie ostud – kodumaal, internetis või mõnes teises riigis. Omavastutus varguse, defekti või kauba kahjustamise eest on 75 eurot, ostukindlustus hüvitab Teie ostud, kui ülejäänud kauba väärtus on kuni 1 500 eurot.

 

Kindlustussummade limiidid EUR
Kogu kindlustuse summa 200'000
Juriidiliste kulude kindlustamine (kulud, mis on tekkinud reisi ajal õigusabi kasutamisel seoses kolmanda isiku poolt reisija vastu esitatud nõudega, juhul kui reisija on tahtmatult rikkunud riigi, kus reisil viibib, õigusakte, mille tulemusena on tekkinud kahju kolmandale isikule) 1'500
Meditsiinilised kulud (edasilükkamatu meditsiiniabi kulud, s.h. ravimite ost, röntgen, tomograafia jne., erakorraline kirurgia, sidemed, transport haiglasse, erakorraline hambaarst) 100'000
Hambaravi kulud 150
Meditsiiniline transport 100'000
Haige transport kodumaale tagasi 100'000
Kannatanu saatjaga seotud kulud (juhul kui kannatanu vajab repatrieerimisel saatjat kvalifitseeritud meditsiinispetsialisti näol või seda võib teostada tema perekonnaliige või sõber, kes temaga koos reisib, hüvitatakse kannatanu saatja transpordi- ja majutuskulud) 3'000
Lähedaste saabumise reisikulud (juhul kui kliendi hospitaliseerimine kestab kauem kui 24 h ja on vajalik pikemalt kui 10 kalendripäeva, või ka juhul kui kliendi tervislik seisund on kriitiline, hüvitatakse ühele või kahele perekonnaliikmele edasi-tagasi pilet säästuklassis, majutus- ja toitlustus kulud) 3'000
Repatrieerimine surma korral 100'000
Lapse evakueerimine (seoses reisija hospitaliseerimisega täiskasvanute järelevalveta jäänud kuni 16 aastane laps, kes reisis koos reisijaga, hüvitatakse elukohariiki toimetamise kulud) 30'000
Pagasi hilinemine üle 3h (esmatarbekaupade, hügieenitarbed, vastavalt reisi sihtpunktile kohalikku kliimasse vastava riietuse ostmisega tekkinud kulu) 250
Pagasi kahjustumine, kaotsiminek (kaotsimineku korral hüvitatakse kahjud seoses kaotatud esemete asendamisega samaväärsetega või pagasi tegeliku väärtuse ulatuses; kahjustamise korral hüvitatakse dokumentaalselt kinnitatud kulud kahjustatud pagasi parandamiseks või puhastamiseks) 1'000
Reisi tühistamine, katkestamine 700
Lennu hilinemine, ühendatud lend, millest maha jäädi ja lennule registreerimisest keeldumine kohtade puudumise tõttu lennukis 250
Lennule hilinemine liiklusõnnetuse tõttu (hüvitatakse kulud pileti ümbervormistamiseks või uue samaväärse transpordivahendi säästuklassi pileti soetamiseks) 500
Reisidokumentide kindlustus (hüvitatakse kulud uue dokumendi saamiseks varastatud, röövitudvõi kaotatud asemele) 200
Õnnetusjuhtumikindlustus  30'000
Tsiviilõiguslik vastutus (kindlustatakse reisija tsiviilõiguslik vastutus, mis tekib reisi ajal kindlustatu tegevuse või tegevusetuse tagajärjel või kindlustatu lapse (vanuses kuni 12 aastat) tahtliku või tahtmatu tegevuse tagajärjel, millega seoses on tekitatud kahju kolmanda isiku tervisele või elule või kahjustatud kolmanda isiku vara) 10'000

 

Mida tuleb teha õnnetuse korra, kui on esinenud üks reisikindlustuse riskidest?

Kui vajate kindlustusspetsialisti nõu või abi, pöörduge Balta kindlustusseltsi poole telefonil +371 67522275 (tööpäevadel 8.30-18.00) ja saad kiire vastuse mistahes küsimusele.

Õnnetusjuhtumi korral helistage mistahes ajal Citadele panga klientidele mõeldud Balta kindlustusseltsi telefonil +371 66154706 või kirjutage travel.balta@balta.lv

Teie käsutuses Citadele klienditeeninduse spetsialistid, kes selgitavad kindlustuslepingu tingimusi ja vastavad tekkivatele küsimustele. Lihtsalt helista (+372) 77 00 000*.

*Ööpäevaringselt, ent väljaspool tööaega saab klienditeeninduses abi ainult vene või inglise keeles.

Reisikindlustuse tingimused

Ostukindlustuse tingimused