Reisi-ja ostukindlustus

Visa Platinum

Reisikindlustus
Citadele panga krediitkaardi kasutaja on kindlustatud kõikidel reisidel nii kodus kui välismaal ja samuti on kindlustatud kõik ostud, mis on tehtud Citadele Visa Platinum kaardiga. Reisi eesmärk võib olla äri, õpingud, vaba aja veetmine või muu. Kindlustus kehtib iga reisi esimese 90 kalendripäeva kohta, samal ajal, kui igal aastal tehtavate reiside arv on piiramatu.

Samuti on kindlustatud krediitkaardi kasutaja pereliikmed (abikaasa ja lapsed kuni 18 aastat, kui perekond reisib koos). Kindlustus laieneb kehtib kaardikasutajatele, kes on kuni 80 aastased(välja arvatud). Üle 80 aastased kliendid ei ole kindlustatud. Kindlustus ei kata ainult ootamatute haiguste ja õnnetuste puhul, vaid ka krooniliste haiguste süvenemise korral ( nt insult, südameatakk, astma jne), mis kehtib nii põhi kui ka lisakaartide kasutajatele. Kui ühe perekonna mitu liiget reisivad koos, jagatakse kindlustuse summa proportsionaalselt inimeste vahel.

Ostukindlustus

Osta turvaliselt, sest Citadele panga krediitkaardiga tehtud ostud on 120 päeva kindlustatud varguste eest, samuti kehtib hinna kaitse ja laiendatud garantii elektroonikakaupadele.

Pole tähtis, kus on tehtud Teie ostud – Eestis, Internetis või mõnes teises riigis, omavastutus varguse, defekti või kauba kahjustamise eest on 75 eurot, samas hüvitab ostukindlustus Teie ostud, kui ülejäänud kauba väärtus on kuni 1 500 eurot.

 

Kindlustussummade limiidid EUR
Kogu kindlustuse summa 250'000
Juriidiliste kulude kindlustamine (kulud, mis on tekkinud reisi ajal õigusabi kasutamisel seoses kolmanda isiku poolt reisija vastu esitatud nõudega, juhul kui reisija on tahtmatult rikkunud riigi, kus reisil viibib, õigusakte, mille tulemusena on tekkinud kahju kolmandale isikule) 3'000
Meditsiinilised kulud (edasilükkamatu meditsiiniabi kulud, s.h. ravimite ost, röntgen, tomograafia jne., erakorraline kirurgija, sidemed, transport haiglasse, erakorraline hambaarst) 225'000
Hambaravi kulud 150
Meditsiiniline transport 100'000
Haige kodumaale tagasi transporteerimine 100'000
Kannatanu saatjaga seotud kulud (juhul kui repatrieerimise ajal vajab kannatanu saatjat kvalifitseeritud meditsiinispetsialisti näol või seda võib teostada tema perekonnaliige või sõber, kes temaga koos reisib, hüvitatakse kannatanu saatja transpordi- ja majutuskulud) 3'000
Lähedaste saabumise reisikulud (juhul kui kliendi hospitaliseerimine kestab kauem kui 24 tundi ja vajalik pikemalt kui 10 kalendripäeva jooksul või ka juhul kui kliendi tervislik seisund on kriitiline, hüvitatakse ühele  või  kahele perekonnaliikmele edasi-tagasi pileti säästuklassis,  majutus- ja   toitlustus kulud) 5'000
Repatrieerimine surma korral 100'000
Lapse evakueerimine (seoses reisija hospitaliseerimisega täiskasvanute järelevalveta jäänud kuni 16 aastane lapse, kes reisis koos reisijaga, elukohariiki toimetamise kulud) 30'000
Pagasi hilinemine üle 3 h (esmatarbekaupade, hügieenitarbed, vastavale reisi sihtpunktile kohalikku kliimasse vastava riietuse ostmisega tekkinud kulu) 500
Pagasi kahjustumine, kaotsiminek (kaotsimineku korral hüvitatakse kahjud seoses kaotatud esemete asendamisega samaväärsetega või pagasi tegeliku väärtuse ulatuses; kahjustamise korral hüvitatakse dokumentaalselt kinnitatud kulud kahjustatud pagasi parandamiseks või puhastamiseks) 1'500
Reisi tühistamine, katkestamine 1'500
Lennu hilinemine, ühendatud lend, millest maha jäädi ja lennule registreerimisest keeldumine kohtade puuduse tõttu lennukis 500
Lennule hilinemine liiklusõnnetuse tõttu (hüvitatakse kulud pileti ümbervormistamiseks või uue samaväärse transpordivahendi säästuklassi pileti soetamiseks) 1'500
Reisidokumentide kindlustus (hüvitatakse kulud uue dokumendi saamiseks varastatu, röövitu või kaotsiläinu asemele 300
Õnnetusjuhtumikindlustus  75'000
Tsiviilõiguslik vastutus (kindlustatakse reisija tsiviilõiguslik vastutus, mis tekib reisi ajal kindlustatu tegevuse või tegevusetuse tagajärjel või kindlustatu lapse (vanuses kuni 12 aastat) tahtliku või tahtmatu tegevuse tagajärjel, millega seoses on tekitatud kahju kolmanda isiku tervisele või elule või kahjustatud kolmanda isiku vara) 30'000
Omavastutuse katmine kooskõlas Auto üürilepinguga 1'500

 

Mida tuleb teha õnnetuse korra, kui on esinenud üks reisikindlustuse riskidest ?

Kui vaja kindlustuse spetsialisti nõu või abi, pöördu Balta kindlustusseltsi poole telefonil +371 67522275 (tööpäevadel 8.30-18.00) ja saad kiire vastuse mis tahes küsimusele.

Õnnetusjuhtumi korral helista Citadele panga klientidele mõeldud Balta kindlustusseltsi igal ajal telefonil +371 66154706 või kirjuta travel.balta@balta.lv

Iga päev, 24 h ööpäevas on Sinu käsutuses Citadele panga klienditeeninduse spetsialistid, kes selgitavad kindlustuslepingu tingimusi ja aitavad leida vastuse Sinu küsimustele. Lihtsalt helista (+372) 77 00 000.

*Ööpäevaringne teenindus väljaspool tööaega on saadaval ainult vene ja/või inglise keeles

 

Reisikindlustuse tingimused

Ostukindlustuse tingimused