/ Erakliendile / Citadele Panga Pensioniprogramm

Citadele Panga Pensioniprogramm

Citadele Pank ootab kõiki Eesti Vabariigilt pensioni saavaid inimesi liituma Citadele Panga Pensioniprogrammiga. Citadele Panga Pensioniprogramm võimaldab avada arveldamiseks mitmete soodustustega konto. Lisaks on kontot võimalik siduda Pensionikaardiga. Citadele Panga Pensioniprogrammiga liitumiseks peab Teie pension laekuma Citadele Panka. Pensioni laekumise avaldust on võimalik vormistada Citadele Panga klienditeeninduskeskustes.

Citadele Panga Pensioniprogrammiga on võimalik liituda kui:

  • olete jõudnud pensioniikka,
  • saate mõnda muud tüüpi riikliku pensioni,
  • kirjutate avalduse Sotsiaalkindlustusametile, mille alusel hakkab Teie pension automaatselt laekuma Citadele Panka*.

Citadele Panga Pensioniprogrammi võimalused:

Citadele Panga Pensioniprogrammi avalduse täitmine:

  • panga töötajad aitavad Teil täita avaldust Sotsiaalkindlustusametile,
  • avalduse edastab Sotsiaalkindlustusametile Citadele Pank,
  • avaldust on võimalik esitada volitatud isiku nimele.

Kuidas Citadele Panga Pensioniprogrammiga liituda?

Vajalikud dokumendid:

  • isikut tõendav dokument,
  • pensionitunnistus.

Tutvuge lähemalt Pensionikonto ja Pensionikaardi võimalustega!

Sotsiaalkindlustusameti avaldus

 


* Avaldust on võimalik vormistada Citadele Panga klienditeeninduskeskustes.