Kampaania „Võida jõuluks 3000 EUR“ tingimused

Loosimises osalemine

Kampaanias võivad osaleda kõik OÜ Citadele Leasing & Factoring OÜ  era- ja ärikliendid, kes on avanud konto Citadele pangas perioodil 28.august 2017 kuni 30. november 2017, tellinud vähemalt ühe pangateenuse ja kes teostavad kontol arveldusi vähemalt 3 korral kuus. Arveldamiseks loetakse laekumisi kontole, ülekandeid, pangakaardi kasutamist, hoiuse, krediidi või muu pangateenuse kasutamist. Pangal on õigus otsustada, millised tehingud kontol vastavad kampaania tingimustele.

Eelnev loosimisele registreerimine ei ole vajalik, kuid loosimises osalemiseks tuleb aktsepteerida tingimused (sh. võidu korral nõustuda oma nime avalikustamisega panga kodulehel www.citadele.ee veebis ja sotsiaalmeedias).

Loosimises ei saa osaleda panga ja panga tütarettevõtte (AS Citadele banka Eesti filiaal ja OÜ Citadele Leasing & Factoring) töötajad ja nende pereliikmed.

Auhind

Loosimise auhind on võitja Citadele pangas avatud  krediitkaardi kontole laekuv 3000 EUR. Auhinda ei väljastata sularahas.

Panga esindajad loosivad auhinna välja 22. detsembril 2017. Loosimine toimub panga vastavuskontrolli spetsialisti juuresolekul. Loosimises osalemiseks kehtestatud tingimuste täitmist kontrollitakse ja võitjat teavitatakse võidust 3 (kolme) päeva jooksul alates loosimisest.

Auhind 3000 EUR makstakse välja ühes osas võitja krediitkaardi kontole Citadele panga Eesti filiaalis.

Kui auhinna võitjaga ei ole pangast sõltumatutel põhjustel võimalik loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul ühendust saada või võitja loobub auhinnast, korraldatakse uus loosimine, et leida uus võitja.

Auhind ei ole ühelgi kujul asendatav või vahetatav muu hüve vastu ja pank ei kompenseeri võidu kättesaamisega seotud kulutusi. Auhinna väljamaksmisega seotud maksud tasub pank.

Kohustused/Muu

Iga kampaanias osaleja kohustub aktsepteerima panga poolt kehtestatud reegleid, tingimusi ja otsuseid.

Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on pangal õigus kampaania ette teatamata ja mistahes tagajärjeta katkestada või peatada. Pank teatab võimalusel sellisest katkestamisest või peatamisest panga kodulehel www.citadele.ee.

Kõigis kampaaniat puudutavates küsimustes on pangal õigus võtta vastu mistahes otsuseid eelnevalt teavitamata. Pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb pangale edastada aadressil Narva mnt 63/1, Tallinn 10152 või e-maili aadressil info@citadele.ee.

Kampaania kohta saab lisainfot

 

Loosimise korraldab on AS Citadele banka Eesti filiaal (edaspidi pank), aadress Narva mnt 63/1, Tallinn 10152, registrikood 11971924, tel 77 00 000, e-post info@citadele.ee.

Kampaania toimub perioodil 28.08.2017 kuni 30.11.2017.