Lisateenused

Kinnitused, teatised, väljavõtted, koopiad

SWIFTi koopia, maksekorralduse koopia 5 eurot
Pangatoimingu koopia kinnitamine 5 eurot
Kliendi nõudmisel konto väljavõtte koostamine ja väljastamine: 5 eurot kalendrikuus (min.5 eurot)1, 2
kuine kontoväljavõte pangasaalis 5 eurot
ebaregulaarne väljavõte pangasaalis 0.35 eurot lk, min 5 eurot
konto väljavõte faksi teel Eestis 3.20 eurot
konto väljavõte faksi teel väljaspoole Eestit 0.35 eurot lk, min 3.20 eurot
Tõend ühe konto olemasolu ja seisu kohta 5 eurot
Tõend mitme konto olemasolu ja seisu kohta 10 eurot
Tõend audiitoritele 30 eurot
Muud tõendid, kinnitused 10 eurot
Standartsed tõendid, kinnitused3 15 eurot (käibemaksuga)
Mittestandardsed tõendid, kinnitused4,5 30 eurot (käibemaksuga)
Koopia pangadokumendist 10 eurot
Arhiividokumendi väljastamine 30 eurot dokument (käibumaksuga)
Koopiate, tõendite ja kinnituste väljastamine maksuametile 0.35 eurot lk
Arestimisakti täitmine 15 eurot

Pangadokumentide saatmine

Posti teel:  
     Eestis 10 eurot + 0.35 eurot lk
     Väljapoole Eestit 15 eurot + 0.35 eurot lk
Pangadokumendi saatmine kiirkulleriga 25 eurot + tegelikud kulud

Kehtib alates 04.11.2019.

 


Kui kontoväljavõte tellitakse mitme kuu kohta, sealhulgas kalendrikuu (kuude jaoks), millal kontol pole käivet, siis vastava kalendrikuu (ilma konto käibe) kohta tasu ei rakendata, arvestades, et teenustasu ei ole väiksem kui minimaalne tasu konto väljavõte eest, mis on määratud hinnakirjas. Kui konto väljavõtet taotletakse perioodiks, kus kontol pole käivet, võetakse konto väljavõtte eest hinnakirjas sätestatud minimaalset tasu.
Konto väljavõtet on võimalik saada perioodiks, mis ei ületa 10 (kümme) aastat alates taotluse esitamisest.
The following types of references considered as standard references:
- reference on account condition and/or account balance (balance or available balance) at the moment of reference request or preparation, condition of payment cards attached to account (active/closed), and/or on credit limit granted to account at the moment of request or preparation of the reference;
- reference on deposit of equity capital in account of new-founded enterprise or increasing of basic capital of an enterprise, indicating requisites of the respective cash deposit or the respective payment received into accoun;
reference on outstanding balance of the for the loan issued according to Loan for Private Consumption, Contract on Consumer Loan, Contract of Debt Payment for moment of request.
The reference with additional information, requested by customer or customer’s representative, is considered as non-standard reference.
Reference stating that customer does not have consumer lending obligations is considered as non-standard reference.
Int. al. references for auditors, confirmation of auditor requests and reconciliation statements.
Commission fee can be increased and set individually for non-standard reference that is prepared on more than one page.