Muud maksekaardiga seotud teenused

  EUR
Kaardikonto saldo päring sularahaautomaadis:  
     Citadele panga sularahaautomaadist (Lätis, Eestis) Tasuta
     teiste pankade sularahaautomaatidest 0.32 eurot päring
Kliendi palvel kaardi blokeeringust vabastamine, kui PIN-kood on sisestatud 3 korda valesti Tasuta
Kaardikonto väljavõte vastavalt arvelduskonto teenustasudele
Valuuta konverteerimise juurdehindlus 2%
Kasutatud krediidi aastane intressimäär 0%
Kaardikonto sulgemine Tasuta
Sularaha väljavõtmise sularahaautomaatidest ja kaardimaksete päevalimiit:  
     kasutades Maestro, Mastercard Debit Busines, Mastercard Standard, Mastercard Gold kaarti 2 200 eurot
Sularaha väljavõtmise sularahaautomaatidest ja kaardimaksete kuulimiit:  
     kasutades Maestro, Maestro, Mastercard Debit Busines, Mastercard Standard, Mastercard Gold kaarti 15 000 eurot
Kaardi PIN-koodi muutmine Citadele mobiilirakenduses Tasuta

Kehtib alates 04.11.2019.