Sularaha väljavõtmise limiidid

Sularaha summa, mille saab ilma ette teatamata välja võtta

Kontor/valuuta EUR Teised valuutad
Eesti filiaal EUR 10,000 EUR 5,000 või ekvivalent

Kehtiv alates 04.11.2019.

 


Kui summa ületab kindlaksmääratud piirmäära, siis võetakse raha väljastamise eest tasu vastavalt panga hinnakirjale.
EUR valuutas sularaha tuleb tellida üks pangapäev ette.
Ülejäänud valuutade tellimise tähtaja lepivad Pank ja klient kokku individuaalselt.