Muud laenudega seotud teenused

Teenustasu dokumentide ettevalmistamise eest (sh. tehinguga seotud dokumentide eest)1,2

Dokumentide saatmine Vastavalt kokkuleppele (min. tegelikud kulud + 8 eurot)
SWIFTi teel saadetav sõnum 7 eurot
Võlanõudekir 5 eurot
Leppetrahv kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 25 eurot
Teenustasu äriregistrist majandusaasta aruande väljavõtte eest (sh kui klient ei esitata seda õigeaegselt) 25 eurot

Kehtib alates 04.11.2019.

 


1 Kui dokument peab olema notariaalselt tõestatud, tasub klient lisaks ka notariteenuse eest tegelikud kulud.
2 Kui laenulepingu sõlmimise, muutmise, refinantseerimise või escrow-teenuse kasutamise tasu ei võeta samaaegselt