Laenud

Tooted ja teenused, mida äriklientidele enam ei pakuta

Stardilaen1

Stardilaenu taotluse läbivaatamine Tasuta
Lepingutasu 2% laenu summast, min 250 eurot
Stardilaenu lepingutingimuste muutmine: 1% laenu summast, min 250 eurot
     Maksekuupäeva muutmine 30 eurot
     Teised lepingu muudatused 1% laenu summast, min 250 eurot
Lepingu täielik või osaline ennetähtaegne tagastamine 2% tagasimakstava laenu summast

Kehtib alates 04.11.2019.

 


1 Alates 01.01.2019 pank ärikliendile stardilaenu ei paku.