Maksed

Citadele grupisisene makse, sh Läti ja Leedu filiaalides

  Elektroonilised kanalid Kontoris
Citadele grupisisene makse sama kliendi kontode vahel Tasuta 3 eurot
Citadele grupisisene makes erinevate klientide kontode vahel 0.10 eurot 3 eurot

Maksed eurodes

  Elektroonilised kanalid Kontoris
Euromaksed (SEPA maksed ja SEPA välkmaksed, vaata lisa 1, alapeatükk 1) 0.38 eurot 4 eurot 1
Makse teise panka:    
SHA (jagatud kulud) 6 eurot 18 eurot
OUR (maksja maksab kulud) 25 eurot 35 eurot
Kiirmakse:    
SHA (jagatud kulud) 14 eurot 30 eurot
OUR (maksja maksab kulud) 36 eurot 48 eurot

Maksed välisvaluutas

  Elektroonilised kanalid Kontoris
Välismakse:    
SHA (jagatud kulud) 6 eurot 18 eurot
OUR (maksja maksab kulud) 25 eurot 35 eurot
Kiirmakse:    
SHA (jagatud kulud) 14 eurot 30 eurot
OUR (maksja maksab kulud) 36 eurot 48 eurot

Püsimaksed

Püsimaksekorralduse vormistamine Tasuta

Laekuvad maksed

Citadele pangast laekuv makse (kaasa arvatud laekuv makse, mis on algatatud Leedus ja Lätis asuvates filiaalides, kohalikud siseriiklik ja euromakse) Tasuta
Muud välisvaluutas laekuvad maksed (teenustasutüübiga BEN ja SHA) 6 eurot (või selle ekvivalent maksevaluutas)
Konverteerimistasu Vastavalt Citadele Panga kursile

Maksetega seotud järelepärimised

Citadele grupisisese maksekorralduse tühistamise või muutmise taotluse vastuvõtmine või taotluse saatmine teistesse pankadesse Eestis ja Lätis 10 eurot
Kohalike ja välismaksetega seotud järelepärimine 80 eurot + välispankade tasu
Kohalike ja välismaksete tühistamistaotluse vastuvõtmine 125 eurot + välispankade tasu

Kehtib alates 25.05.2020.

1 SEPA välkmaksed pole saadaval kontoris ega telefonipangas, Informatsioon makse maksimumsumma kohta telefonipangas on saadaval panga kodulehel ja kontorites.