Maksepaketid

  Maksepakett Citadele 15 Maksepakett Citadele 55 Maksepakett Citadele 120
Maksepaketi kuutasu 7 eurot 17 eurot 37 euro
Piiramatud elektroonilised maksed Citadele pangas, sealhulgas Läti ja Leedu filiaalides Tasuta Tasuta Tasuta
Standardsed elektroonilised euromaksed Euroopa Liidus 15 makset tasuta 55 makset tasuta 120 makset tasuta
Arvelduskonto avamine ja hooldus 1 konto tasuta 3 kontot tasuta 3 kontot tasuta
Mastercard Debit Business kaardi (EUR) tasu 12 kuu jooksul alates maksepaketi lepingu sõlmimisest 1 kaart tasuta 2 kaarti tasuta 3 kaarti tasuta
Ühendus Citadele internetipangaga ja MobileScani aktiveerimine või Digipass GO3 väljastamine ühele kasutajale Tasuta Tasuta Tasuta
Ühendus Citadele SMS pangaga Tasuta Tasuta Tasuta
Uutele äriklientidele Maksepakett esimeseks 6 kuuks tasuta Maksepakett esimeseks 6 kuuks tasuta Maksepakett esimeseks 6 kuuks tasuta

Kehtib alates 01.03.2020.

 

Arvelduskonto

Arvelduskonto avamine 15 eurot
Ettevõtte dokumentide esmane kontrollimine konto avamise korral, kui omanike või tegelike kasusaajate isikut tõendavad dokumendid on väljastatud Lätist, Leedust või Eestist väljaspool või neil ei ole Lätis väljastatud alalist elamisluba. Individuaalselt (vähemalt 500 eurot)1
Arvelduskonto hooldus  
kui keskmine igakuine kontojääk on 150 000 eurot või rohkem Tasuta
kui keskmine igakuine kontojääk on vähem kui 150 000 eurot 3,60 eurot kuus
kui maksekaardiga (maksekaartidega) arvelduskonto(d) on kliendi ainus (ainsad) konto(d) Citadele pangas 3,60 eurot kuus
kui kliendi algatatud tehinguid ei ole arvelduskontol rohkem kui 12 kuu jooksul tehtud ning kliendil ei ole Citadele pangaga muid lepinguid 6 eurot kuus
kui kontojääk on negatiivne ja kontot ei kasutata laenu tagasimaksmiseks 4,30 eurot kuus
Citadele pangale makstav tasu kliendi või üksteisega seotud klientide rühma arvelduskonto jäägilt, mis on suurem kui2 : Aastane intressimäär:
100 000 CHF 1%
750 000 DKK 1%
1 000 000 EUR3 0,25%
1 000 000 SEK 1%
Konto sulgemine Tasuta

Kehtib alates 10.10.2019.

 

Tingdeponeerimiskonto4

Uue tingdeponeerimiskonto töötlemine 0,4% tehingu summast (vähemalt 100 eurot)
Tingdeponeerimiskonto lepingu muudatuste töötlemine 35 eurot
Erisätetega tingdeponeerimiskonto lepingu töötlemine Individuaalsel
Tingdeponeerimiskonto lepingu töötlemine, kui tingdeponeerimiskontot kasutatakse laenutehingu piires5 0,5% tehingu summast (vähemalt 150 eurot)

Kehtib alates 15.05.2019.

 

1Tasu tuleb tasuda konto avamise taotluse esitamisel
2See arvutatakse arvelduskonto jäägilt iga kalendripäeva kohta, kui kontojääk on päeva lõpus võrdne tasude tabelis esitatud summadega või nendest suurem ning kalendrikuu kohta arvutatud kogusumma võetakse kontolt maha sama kuu viimasel päeval. Citadele pank teavitab kliente tasu võtmisest individuaalselt 14 kalendripäeva ette, välja arvatud juhul, kui klient ei täida allpool punktis 1 sätestatud tingimusi, mille tulemusena võetakse tasu sellest eraldi etteteatamata. 1. Tasu kohaldatakse klientide suhtes, kes on kindlustusandjad või edasikindlustusandjad ning finantseerimisasutused (sealhulgas nende filiaalid), keda kontrollib finants- ja kapitaliturgude komisjon või muu finantsturu järelevalveasutus, kelle põhitegevus on seotud finantsteenuste osutamisega; muud laenu- ja liisinguteenuste osutajad.
3Kui konto valuuta ei ole euro, võetakse tasu sellega samaväärselt.
4Kliente, kes soovivad avada tehingukonto (sh laenukonto), teenindatakse ainult äriklientide teenindamise üksuses, Citadele filiaalides ning klienditeeninduskeskustes ja kontorites väljaspool Riiat.
5Paketi hinda võidakse teatud juhtudel tõsta.