Nõuded kindlustusele

Kindlustatavad riskid:

  • Tulekahju, pikselöök, olemasoleva gaasikütte süsteemi või paigaldatud gaasiseadmete plahvatus, kokkupõrge takistusega, kokkupõrge liikuva sõidukiga, sõiduki ümberminek liikumise ajal, kukkumine (sillalt vm.), sõiduki uppumine ja / või läbi jää vajumine, kui see on otseselt põhjustatud liiklusolukorrast, inimesele või loomale otsasõit.
  • Looduskatastroofid ja -kahjustused - üleujutus, torm (tuule kiirus enam kui 17,2 m/s), rahe, piirkonnas mitteiseloomulikult tugev vihm või lumi.
  • Kolmandate isikute ebaseaduslik tegevus - vargus, röövimine, lõhkumine ja/või sõidukile paigaldatud lisade vargus või lõhkumine; kohustuslik on sõiduki klaaside kindlustamine.

Omavastutus – lubatud on kehtestada erinevad omavastutuse määrad erinevate riskide kindlustamisel tingimusel, et omavastus ei ületa 3% sõiduki turuhinnast ühe kindlustusjuhtumi korral ja teiste riskide puhul ei ületa 20% sõiduki turuhinnas iga kindlustusjuhtumi puhul.

Kindlustatud sõiduki omanik - OÜ Citadele Leasing & Factoring, reg nr. 10925733.

Kindlustushüvitise saaja - OÜ Citadele Leasing & Factoring, reg nr. 10925733.

Kindlustussumma - Liisingus olev vara peab kogu liisingperioodi olema kindlustatud turuväärtuse ulatuses.

Kindlustuslepingu kehtivus - vähemalt 1 aasta.