Mikrokrediit

Kiire ja mugav tagatisvarata finantseering

Taotle

 • Väikestele ja keskmistele ettevõtetele
 • Kiire – vastus 24 tunni jooksul
 • Rahavoogude stabiilsuse tagamiseks või käibevara soetamiseks

Tingimused

 • Summa 1 000 kuni 25 000 eurot
 • Tähtaeg 1 kuni 5 aastat
 • Intress alates 10%
 • Käenduse vajadus sõltub ettevõtte riskiastmest
 • Lepingutasu 1,5% summast, minimaalselt 50 eurot
 • Äritegevuse ajalugu vähemalt 1 aasta

Nõuded taotlejale

 • Eestis registreeritud äriettevõte, mis on tegutsenud vähemalt 1 aasta
 • Majandusaasta aruanne on Äriregistrile esitatud
 • Viimase majandusaasta käive üle 12 000 euro
 • Varasema 6 kuu jooksul ei ole vahetunud ettevõtte omanikud
 • Krediidi eelduseks on ettevõtte arvelduskohustus Citadele pangas min 50% ulatuses käibest

Taotle

Soovid lisainfot?

Võta ühendust Äripanganduse suhtehalduriga