Maksed

Igapäevased arveldused Citadele pangas

Makse tüübid

Citadele grupisisene makse

 • Makse, mis teostatakse Eestis või Lätis tegutsevate Citadele grupi kontode vahel
 • Maksed igas valuutas
 • Citadele grupisisene makse jõuab saajani koheselt

Euroopa maksed

 • EUR valuutas makse, mis teostatakse ühtses euromaksete piirkonnas* (sh Eestis tegutsevate pankade vahel)
 • Tavamakse, mis sooritatakse pangapäeval enne kella 15:45, jõuab saajani samal päeval
 • Kiirmakse, mis sooritatakse pangapäeval ajavahemikus kell 9:00–16:00, jõuab saajani hiljemalt 30 minuti jooksul
 • Teenustasu tüüp „kulud kahasse“ (st kulud jaotuvad võrdselt makse tegija ja makse saaja vahel)
 • Maksekorraldusel on vajalik korrektne maksja ja saaja IBAN ehk rahvusvaheline kontonumber

*Ühtne euromaksete piirkond (Single Euro Payment Area, SEPA) ühendab Euroopa Majanduspiirkonna (sh Islandi, Liechtensteini, Monaco, Norra, Šveitsi ja San Marino), kus kehtivad maksed samadel tingimustel

 

Välismakse

 • Välisvaluutas makse või makse saajale, kelle konto asub väljaspool ühtset euromaksete piirkonda (Vene rubla maksete kohta loe lähemalt siit)
 • Tavamakse jõuab saaja korrespondentpanka hiljemalt 3 pangapäeva jooksul. Vaata maksete tähtaegu siit
 • Kiirmakse jõuab saaja korrespondentpanka hiljemalt 2 pangapäeva jooksul. Vaata maksete tähtaegu siit

Välislaekumised

Väljastpoolt Eesti Vabariiki ja/või välisvaluutas laekuvate maksete puhul AS Citadele banka Eesti filiaali, peab makse saaja edastama makse saatjale järgmised panga rekvisiidid:

 • Beneficiary customer - saaja nimi/nimetus ja aadress
 • Beneficiary's account - saaja kontonumber (IBAN) Citadele Pangas
 • Beneficiary's Bank - Citadele banka Eesti filiaal, Narva mnt. 63/1, Tallinn, Estonia
 • SWIFT(BIC) - PARXEE22
 • Korrespondentpanga SWIFT(BIC) - PARXLV22 (kui makse valuutaks ei ole EUR)

Korrespondentpankade nimekiri

Püsimaksekorraldus

 • Püsimaksekorraldus võimaldab Citadele Panga kliendil aja kokkuhoiu huvides regulaarseid, kindlas summas ülekandeid automaatselt teha
 • Püsikorralduslepingut saab sõlmida tähtajaliselt ja tähtajatult
 • Püsimaksekorraldus võib olla nii Euroopa kui Citadele grupisisene makse