Riskide juhtimine

Edukaks tegutsemiseks rahvusvahelises äris ja kaubanduses

Registreeru konsultatsioonile

  • Pangagarantii lisab turvalisust äritegevuseks
  • Dokumentaalne inkasso vähendab ostu-müügitehingute riske
  • Akreditiiv garanteerib müüjale ostjapoolse makse

Suurenda kohalike ja rahvusvaheliste tehingute turvalisust

  • Pangagarantii – panga väljastatud garantiikiri, mis kinnitab, et teie kohustused täidetakse vajaduse korral
  • Dokumentaalne inkasso – rahvusvahelise kaubanduse arveldustegevus, kus pank tegutseb vahendajana ostja ja müüja vahel, tasudes finantsvahendid siis kui kõik eelnevalt kokku lepitud tingimused on täidetud. Dokumentaalne inkasso ei garanteeri müüjale ostjapoolset makset
  • Akreditiiv – pangapoolne kinnitus, mis tagab ostjapoolse makse müüjale, siis kui kõik eelnevalt kokku lepitud tingimused on täidetud. Akreditiiv garanteerib müüjale ostjapoolse makse

Rahvusvaheliste maksetega seotud valuutariskide juhtimine

  • Forward-leping – lepinguga fikseeritakse tulevikus toimuva valuutatehingu tingimused, et vähendada võimalikke valuutakõikumistest tulenevaid riske
  • Valuutaoptsioon – tagab valuuta ostjale õiguse (mitte kohustuse) teostada tulevikus toimuv valuutatehing eelnevalt kokkulepitud tingimustel

Soovid lisainfot?

Helista või kirjuta

77 00 000