Balti riikide majanduse ülevaade. Juuli 2019.

Mārtiņš Āboliņš, Citadele panga ökonomist

Balti riikide majanduskasv muutub üleilmses majanduses valitsevate ebasoodsate mõjude tõttu mõõdukamaks

Pärast kahte väga tugeva majanduskasvuga aastat, mil majanduskasv ületas vahel isegi 5%, peaks Balti riikide majanduskasv üleilmses majanduses valitsevate ebasoodsate mõjude süvenemise tõttu eeldatavasti aeglustuma.

Lugege täpsemalt

Väliskeskkond muutub ebasoodsamaks ja riskid on suuremad

Suurimad riskid, mis sel aastal kõige enam Balti riikide majandusarengut ohustavad, on kindlasti seotud väliskeskkonnaga. Peaaegu kõigis maailma suurima majandusega riikides on tootjate väljavaated alates eelmise aasta teisest poolest oluliselt halvenenud ja üleilmses kaubanduses on toimunud suurim langus pärast 2009. aastat.

Lugege täpsemalt

Euroopa tööstuses valitsevat surutist ei ole veel Balti riikides tunda

Hoolimata kaugeltki mitte paljulubavatest suundumustest üleilmses töötlevas tööstuses ja tootmismahtude langusest mujal Euroopas areneb Balti riikide töötlev tööstus endiselt edasi. Kõigis kolmes riigis oli töötleva tööstuse kasv 2019. aasta esimeses kvartalis 3,5–5%. See võib näidata, et hoolimata kasvavast tööjõupuudusest ja suurest palgatõusust on Balti riikide tootjad jätkuvalt piisavalt konkurentsivõimelised.

Lugege täpsemalt

Ehitussektor on ülekuumenemise äärel

Balti riikide siseselt toimiv majandustsükkel näib praegu küllalt stabiilne. Tarbimine kasvab aga pidevalt ja ehitussektoris võib näha üha rohkem märke sellest, et see tööstusharu on ülekuumenemise äärel. Praeguses ehitustsüklis oleme arvatavasti haripunkti lähedal, ehkki Balti riikide vahel võib täheldada erinevusi ja Leedus jätkas ehitussektor aasta esimeses sektoris jõulist kasvamist.

Lugege täpsemalt

Lugege täpsemalt siit: