Maailmamajandus aeglustub ja võimaliku majanduslanguse märgid süvenevad

Maailmamajandus jätkab suhteliselt mõõdukat tsüklilist aeglustumist, kuid USA ja Euroopa hirmud seoses võimaliku majanduslangusega ei ole veel teoks saanud ning lühiajalised makromajanduslikud näitajad ilmutavad üha enam stabiliseerumise märke. USA, euroala, Hiina ja muude suuremate majanduspiirkondade tootmistööstuse olukord ei halvene enam ning uued tööstustellimused on stabiliseerunud. See on märk sellest, et 2020. aasta esimesel poolel on maailmakaubanduse dünaamika positiivsem ning OECD peamiste majandusnäitajate indeks on hakanud esimest korda pärast 2018. aastat paranema. Sellegipoolest ei ole majandusnäitajate taastumine eriti veenev, lühiajalised majandusnäitajad on suhteliselt madalal tasemel ning maailmamajandust ähvardab endiselt langus.

Maailmamajandusega seotud ettevaatliku optimismi põhjus peitub praegu tugevas teenindussektoris ja tarbijate hoiakutes, aga ka tööturu heas olukorras, mida üleilmse tootmise aeglustumine pole seni mõjutanud. Loomulikult on tööturul ja tarbijate seas valitsevad meeleolud majandustsükli järelindikaatorid, kuid Hiina ja USA vaheline kaubanduslepe, intressimäärade langetamine ja muud 2019. aastal suurte üleilmsete keskpankade võetud ergutusmeetmed turgutavad maailmamajandust ning on juba finantsturge kasvatanud. Samal ajal võib 2020. aastal osutuda maailmamajanduse nõrgaks kohaks fiskaalpoliitika, kuna prognooside kohaselt on see suuremates majanduspiirkondades tagasihoidlikum kui 2019. aastal.

Selle tulemusena on majanduslanguse risk USAs ja Euroopas ka edaspidi suur, kuid sellegipoolest ennustavad majandusanalüütikud selleks aastaks maailmamajanduse kasvu 2019. aasta 3%-lt 3,1%-ni. Võrdluseks kasvas maailmamajandus vahemikus 2016–2018 3,6%-lt 3,8%-ni. Balti riikide suurimatest eksporditurgudest oodatakse kasvumäärade kerget paranemist Saksamaal ja Venemaal, kuid Skandinaavias võib kasv 2020. aastal veelgi rohkem aeglustuda. Sellepärast avaldab väliskeskkond ka 2020. aastal Balti riikidele negatiivset mõju, kuid see on siiski väiksem kui 2019. aastal.