Lisa 1

Tasude tingimused

1) Maksed

Maksekorralduste vastuvõtmise ja täitmise tähtajad, eritingimused:

  Korralduse esitamise tähtaeg1 (Eesti aja järgi) Täitmise tähtpäev
Citadele grupisisesed maksed enne 17:00 samal pangapäeval

Tavaline makse teise panka:

  Korralduse esitamise tähtaeg1 (Eesti aja järgi) Täitmise tähtpäev
Eritingimused
EUR enne 15:45 Samal pangapäeval

Lubatud on ainult SHA teenustasu tüüp. OUR tüüpi makse on aktsepteeritud ainult valuuta konverteerimist sisaldava makse korral
USD, CNY individuaalne, informatsioon pangast individuaalne, informatsioon pangast
BYN, RUB enne 17:00 Järgmisel pangapäeval

RUB-ainult OUR tüüpi makse on lubatud
GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, JPY, KZT, CZK enne 17:00 Ülejärgmisel pangapäeval
NZD, SGD, MXN AUD enne 14:00 Ülejärgmisel pangapäeval

Kiirmakse teise panka:

  Korralduse esitamise tähtaeg​​​​​​​1 (Eesti aja järgi) Täitmise tähtpäev
EUR (k a Eesti-sisene kiirmakse) enne 16:00 Samal pangapäeval
CAD, CHF enne 12:00 Samal pangapäeval
GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, PLN, CZK enne 14:00 Järgmisel pangapäeval
NZD, SGD, MXN enne 16:00 Ülejärgmisel pangapäeval
AUD enne 11:00 Järgmisel pangapäeval

Laekumine kontole:​​​​​​​

  Korralduse esitamise tähtaeg​​​​​​​1 (Eesti aja järgi) Täitmise tähtpäev
EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK enne 17:00 pangapäeval, mil info Citadele Panga korrespondentkontole laekuva makse kohta panka saabus
in other foreign currency enne 17:00 järgmisel pangapäeval peale rahaliste vahendite laekumist Citadele Panga korrespondentkontole

Teenustasu tüüp:

SHA – Citadele teenustasu maksab maksja (lisaks ülekande summale, kuid saaja kontole kantakse ülekandesummas, millest on maha arvatud korrespondentpankade või makset vahendavate muude pankade teenustasud).
OUR – pankade teenustasu maksab maksja. Citadele pank võtab maksja kontolt makse teostamisel maha Citadele panga ja korrespondentpanga tasud (lisaks ülekantavale summale). Kui saaja pank või makset vahendav pank nõuab Citadele Pangalt lisateenustasu, debiteerib Citadele selle kliendi kontolt.
BEN – pankade teenustasu maksab saaja.

Euroopa maksed (euromaksed, SEPA maksed) on Euroopa Liidu sisesed maksed eurodes (samuti Islandil, Šveitsis, Liechtensteinis ja Norras). Sellise maksetüübi valikul tuleb maksekorralduses märkida järgmised rekvisiidid:

  • Saaja IBAN konto number
  • Teenustasu tüüp – SHA (jagatud kulud);
  • Makse tüüp – tavaline makse.

Citadele Pank ei vastuta, kui saaja pank ei ole Citadele Pangast mitteolenevatel põhjustel täitnud Citadele Panga juhiseid, mis on vajalikud SEPA makse teostamiseks.

2) Kaugkanalite autoriseerimisvahendid

Kõik autoriseerimisseadmed on jagatud järgmistesse kategooriatesse:

Autoriseerimisseadme kategooria Päevane maksete summa kokku, EUR
KESKMINE 60 000,00 EUR (kuuskümmend tuhat eurot)
INDIVIDUAALNE 10 000 000,00 EUR (kümme miljonit eurot)

Kõik autoriseerimisseadmed on jagatud järgmistesse kategooriatesse:

Autoriseerimisseadme kategooria Autoriseerimisseade
KESKMINE DIGIPASS GO3
INDIVIDUAALNE Mobiil ID2 ; Digiallkir; DIGIPASS 320 (ja vanemad DIGIPASSi mudelid)

Autoriseerimisseadmete kategooriatele on seatud järgmised piirmäärad (mitme makse kinnitamise limiit ühe autoriseerimisseadmega):

Autoriseerimisseadme kategooria Limiidid (maksete arv) Limiidid (maksete arv)
KESKMINE 50 (viiskümmend) 60 000,00 EUR (kuuskümmend tuhat eurot)
INDIVIDUAALNE3 500 (viissada) 2 000 000,00 EUR (kaks miljonit eurot)

Kehtib alates 28.02.2020.

 


Pangapäev – esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede kell 9.00–17.00, välja arvatud Eesti ja Läti Vabariigi ametlikud pühad.
Kui Mobiil-ID või digiallkiri pole internetipanga lepingus loetletud, on Mobiil-ID-l või digiallkirjal lepingus loetletud vastava autoriseerimisseadme limiidid
Digipass 320 ja vanemate seadmete maksete arv on 50 (viiskümmend).​​​​​​​