Muud laenudega seotud teenused

Teenustasu dokumentide ettevalmistamise eest (sh. tehinguga seotud dokumentide eest)1,2

Dokumentide saatmine Vastavalt kokkuleppele (min. tegelikud kulud + 8 eurot)
SWIFTi teel saadetav sõnum 7 eurot
Võlanõudekir 5 eurot
Leppetrahv kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 25 eurot
Teenustasu äriregistrist majandusaasta aruande väljavõtte eest (sh kui kliendile ei esitata seda õigeaegselt) 25 eurot

Kehtib alates 04.11.2019.

Kui dokument peab olema notariaalselt tõestatud, tasub klient lisaks ka notariteenuse eest tegelikud kulud
2 Kui teenustasu uue laenutehingu teostamise, laenutehingu, refinantseerimistehingu või deponeerimiskonto lepingu täitmise oluliste muudatuste tegemise eest ei kohaldata samaaegselt.