Lisa 1. Tasude tingimused

Maksekorralduste vastuvõtmise ja täitmise tähtajad, eritingimused
Korralduse esitamise tähtaeg1 (Eesti aja järgi) Eritingimused Täitmise tähtpäev
EUR: muud maksed Enne 16:00 - samal pangapäeval
Citadele grupisisesed maksed Enne 17:00 - samal pangapäeval
Tavaline makse teise panka:
EUR: SEPA välkmakse Piiranguteta - Kohe pärast makse vastuvõtmist
EUR: SEPA enne 15:45 Lubatud on ainult SHA teenustasu tüüp. OUR tüüpi makse on aktsepteeritud ainult valuuta konverteerimist sisaldava makse korral Samal pangapäeval
USD, CNY individuaalne, informatsioon pangast
BYN, RUB enne 17:00 RUB-ainult OUR tüüpi makse on lubatud Järgmisel pangapäeval
GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, JPY, KZT, CZK enne 17:00 - Ülejärgmisel pangapäeval
NZD, AUD enne 14:00 - Ülejärgmisel pangapäeval
Laekumine kontole:
EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK enne 17:00 - pangapäeval, mil info Citadele Panga korrespondentkontole laekuva makse kohta panka saabus
Teistes välisvaluutades enne 17:00 - järgmisel pangapäeval peale rahaliste vahendite laekumist Citadele Panga korrespondentkontole
Teenustasu tüüp:
SHA Citadele teenustasu maksab maksja (lisaks ülekande summale, kuid saaja kontole kantakse ülekandesummas, millest on maha arvatud korrespondentpankade või makset vahendavate muude pankade teenustasud).
OUR pankade teenustasu maksab maksja. Citadele pank võtab maksja kontolt makse teostamisel maha Citadele panga ja korrespondentpanga tasud (lisaks ülekantavale summale). Kui saaja pank või makset vahendav pank nõuab Citadele Pangalt lisateenustasu, debiteerib Citadele selle kliendi kontolt.
BEN pankade teenustasu maksab saaja.
Maksed
Euroopa maksed (euromaksed, SEPA maksed ja SEPA välkmaksed2)3 on Euroopa Liidu sisesed maksed eurodes (samuti Islandil, Šveitsis, Liechtensteinis ja Norras). Sellise maksetüübi valikul tuleb maksekorralduses märkida järgmised rekvisiidid: - Saaja IBAN konto number, - Teenustasu tüüp – SHA (jagatud kulud); - Makse tüüp – tavaline makse. Citadele Pank ei vastuta, kui saaja pank ei ole Citadele Pangast mitteolenevatel põhjustel täitnud Citadele Panga juhiseid, mis on vajalikud SEPA makse teostamiseks.
Kaugkanalite autoriseerimisvahendid
Autoriseerimisseadme kategooria Päevane maksete summa kokku, EUR
KESKMINE 60 000,00 EUR (kuuskümmend tuhat EUR)
INDIVIDUAALNE 10 000 000,00 EUR (kümme miljonit EUR)
Autoriseerimisseadme kategooria Autoriseerimisseade
KESKMINE DIGIPASS GO3
INDIVIDUAALNE Mobiil ID4, Digiallkiri, DIGIPASS 320 (ja vanemad DIGIPASSi mudelid)
Autoriseerimisseadmete kategooriatele on seatud järgmised piirmäärad (mitme makse kinnitamise limiit ühe autoriseerimisseadmega):
Limiidid
Autoriseerimisseadme kategooria (maksete arv) (maksete kogusumma)
KESKMINE 50 (viiskümmend) 60 000,00 EUR (kuuskümmend tuhat EUR)
INDIVIDUAALNE5 500 (viissada) 2 000 000,00 EUR (kaks miljonit EUR)
  • 1 Pangapäev – esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede kell 9.00–17.00, välja arvatud Eesti ja Läti Vabariigi ametlikud pühad.
  • 2 SEPA välkmakse - makse valuutas EUR, mille saaja pank on liitunud välkmakse arveldussüsteemiga.
  • 3 Kui euromakse on tehtud panka, mis pole liitunud välkmaksete süsteemiga või SEPA välkmakset ei saa töödelda tehnilistel või muudel põhjustel, siis makse töödeldakse automaatselt tavalise EUR maksena. Pangal on õigus määrata SEPA välkmaksele maksimaalse limiidi ja määrata lisapiiranguid maksete töötlemisel. Informatsioon maksimaalse SEPA välkmakse summa kohta on leitav panga kodulehel www.citadele.ee ja meie kontorites.
  • 4 Kui Mobiil-ID või digiallkiri pole internetipanga lepingus loetletud, on Mobiil-ID-l või digiallkirjal lepingus loetletud vastava autoriseerimisseadme limiidid.
  • 5 Digipass 320 ja vanemate seadmete maksete arv on 50 (viiskümmend).