Hoiused

Kogumiskonto +
Teenus Hind
Kogumiskonto + avamine ja sulgemine Tasuta
Ülekanne Kogumiskontolt + kliendi arvelduskontole:
35 kalendripäeva ette teavitades Nagu ülekande tasu arvelduskontolt
35 kalendripäeva etteteavitamata Nagu ülekande tasu arvelduskontolt + 1% summast
MAXI Kogumiskonto
Teenus Hind
Maxi Kogumiskonto avamine ja sulgemine Tasuta
Ülekanne Maxi Kogumiskontolt:
Sama kliendi teisele Maxi Kogumiskontole Nagu ülekande tasu arvelduskontolt
7 kalendripäeva ette teavitades Nagu ülekande tasu arvelduskontolt
7 kalendripäeva etteteavitamata 1% + Nagu ülekande tasu arvelduskontolt
Tähtajaline hoius 1
Teenus Hind
Hoiuselepingu sõlmimine Tasuta
Aastane intressimäär, valuuta ja minimaalne summa Informatsioon pangast
Hoiuselepingu ennetähtaegne lõpetamise teenustasu Tasuta
  • 1 Seenioritele on tähtajalise hoiuste intressimäär + 0,10%.