Maksed

Citadele grupisisene makse, sh Läti ja Leedu filiaalides

  Elektroonilised kanalid Kontoris
Citadele grupisisene makse sama kliendi kontode vahel Tasuta 3 eurot
Citadele grupisisene makes erinevate klientide kontode vahel 0.10 eurot 3 eurot

Kehtib alates 04.11.2019.

Maksed eurodes

  Elektroonilised kanalid Kontoris
Euromaksed (SEPA maksed, vaata lisa 1, alapeatükk 1) 0.38 eurot 4 eurot
Maksed X smart kaardi kontolt Tasuta Ei ole saadaval
Makse teise panka:    
SHA (jagatud kulud) 6 eurot 18 eurot
OUR (maksja maksab kulud) 25 eurot 35 eurot
Kiirmakse teise panka:    
SHA (jagatud kulud) 14 eurot 30 eurot
OUR (maksja maksab kulud) 36 eurot 48 eurot

Kehtib alates 04.11.2019.

Maksed välisvaluutas

  Elektroonilised kanalid Kontoris
Välismakse:    
SHA (jagatud kulud) 6 eurot 18 eurot
OUR (maksja maksab kulud) 25 eurot 35 eurot
Kiirmakse:    
SHA (jagatud kulud) 14 eurot 30 eurot
OUR (maksja maksab kulud) 36 eurot 48 eurot

Kehtib alates 04.11.2019.

Püsimaksed

  Hind
Püsimaksekorralduse vormistamine Tasuta
Püsimakse teostamine Nagu elektroonilise makse tasu

Kehtib alates 04.11.2019.

Laekuvad maksed

  Hind
Citadele pangast laekuv makse (kaasa arvatud laekuv makse, mis on algatatud Leedus ja Lätis asuvates filiaalides, kohalikud siseriiklik ja euromakse) Tasuta
Muud välisvaluutas laekuvad maksed (teenustasutüübiga BEN ja SHA) 6 eurot (või selle ekvivalent maksevaluutas)
Konverteerimistasu Vastavalt Citadele Panga kursile, ilma täiendava vahendustasuta

Kehtib alates 04.11.2019.

Maksetega seotud järelepärimised

  Hind
Citadele grupisisese maksekorralduse kohta tehtud järelepärimise, tühistamise või muutmise taotluse vastuvõtmine või taotluse saatmine teistesse pankadesse Lätis, Leedus ja Eestis 10 eurot
Muude maksetega seotud juhtumite järelepärimise, maksete muutmise või tühistamistaotluse saatmine 80 eurot + lisatasu1

Kehtib alates 04.11.2019.


Kui makset vahendav ja / või saaja pank nõuab makse uurimise eest teenustasu, debiteeritakse nimetatud lisatasu kliendi kontolt