X smart

  X smart X Smart noortele1
Teenus Eur Eur
Kaardi hooldustasu 1.20 eurot kuus Tasuta
Lisakaardi hooldustasu 1.20 eurot kuus Ei pakuta
Kaardi asendamine Tasuta Tasuta
Teenustasu kaupade ja teenuste ostmisel Tasuta Tasuta
Citadele pangakontoris sularaha väljavõtmine Sama, mis arvelduskontolt sularaha väljavõtmise korral Sama, mis arvelduskontolt sularaha väljavõtmise korral
Sularaha väljavõtmine teiste pankade kontorites 1% (min. 3 eurot) 1% (min. 3 eurot)
Sularaha väljavõtmine Citadele panga sularahaautomaatides Eestis Kuni 1000 eurot kuus tasuta2, 0.2% summast, mis ületab 1000 eurot Kuni 1000 eurot kuus tasuta2, 0.2% summast, mis ületab 1000 eurot
Sularaha väljavõtmine teiste pankade sularahaautomaatidest Esimesed 5 korda kuus või kuni 1000 eurot tasuta – summast, mis seda ületab 1% (min. 1 eurot) Esimesed 5 korda kuus või kuni 1000 eurot tasuta – summast, mis seda ületab 1% (min. 1 eurot)
Maksekorraldused kaardikontolt Elektroonsed maksed - tasuta Elektroonsed maksed - tasuta
Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest (päevas) 0.06% 0.06%
Citadele Panga poolt klientidele laekuva makse kohta saadetud lühisõnum Tasuta Tasuta
Valuuta konverteerimise juurdehindlus 2% 2%

Alates 13.01.2020.

 


1 Noortele vanuses 16 kuni 21 eluaastat (ka).
1000 eurot on maksimaalne kogusumma, mida on ühes kuus võimalik tasuta välja võtta Eestis ja väljaspool Eestit asuvates sularahaautomaatidest.