Liising ja faktooring

Citadele Leasing & Factoring OÜ hinnakiri 1 (edaspidi - CLF)

Liising

1. Taotluse läbivaatamine tasuta
2. Kapitalirendi lepingutasu kuni 1% vara soetamismaksumusest, min 180 EUR
3. Kasutusrendi lepingutasu kuni 1.5% vara soetamismaksumusest, min 180 EUR
4. Lepingu tingimuste muutmine:  
   4.1. maksekuupäeva muutmine 30 EUR
   4.2. maksepuhkuse 65 EUR
   4.3. lepingu perioodi pikendamine/lühendamine 100 EUR
   4.4. teiste lepingutingimuste muutmine, v.a. punktis 4.1. - 4.3. toodud kuni 1% liisingu jäägilt, min 75 EUR

 

Muud liisingulepinguga seotud teenused

5. 15 päeva ületanud parkimiskorra trahvisumma maksmine2 20 EUR + tekkinud kulud
6. Notariaalse volikirja tellimine2 23 EUR + tekkinud kulud
7. Volikiri ARK-sse tehnilises passis omanike vahetamiseks2 10 EUR
8. Volikiri ARK-sse objekti arvele/arvelt maha võtmiseks2 tasuta
9. ARK-s pandi registreerimine2 riigilõiv + 25 EUR
10. Arve väljastamine paberkandjal2 2 EUR
11. Teatis võlgnevusest2 10 EUR

 

 

Faktooring

12. Taotluse läbivaatamine tasuta
13. Lepingutasu2 alates 0.5% faktooringu-limiidist, min 355 EUR
14. Lepingu pikendamine2
 
alates 0.5% faktooringu-limiidist, min 355 EUR
15. Faktooringulimiidi suurendamine2 alates 1% faktooringu-limiidist, min 145 EUR
16. Teiste lepingutingimuste muutmine2 kokkuleppel, min 70 EUR
17. Arve käsitlustasu2 alates 0.2-0.5% arve summast, min 1.40 EUR
18. Kirjalik meeldetuletus ostjal e tasumata arve(te) kohta2 5 EUR

 


1 Kehtib alates 15.06.2017.
2 Lisandub käibemaks