Vene rubla maksed

Vene rubla maksed on välismaksed, mida teostatakse Vene rublades kõikidesse Venemaa pankadesse ning välispankadesse, mis omavad Vene rublades korrespondentkontosid.

Nõuded väljaminevatele Vene rubla maksetele

  • Saaja nimi vene keeles ladina tähtedega vastavalt  vene-ladina tähetabelile. Kui makse saaja on eraisik, siis peab sisestama saaja perekonna-, ees- ja isanime. Juriidilisest isikust saajal tuleb ära näidata ka omandisuhte liik (OOO, OAO, ZAO, eraettevõtja puhul IP, vms).
  • Saaja arvelduskonto number – 20-kohaline number. Rublamaksele peab kindlasti kirjutama saaja rubla arvelduskonto numbri, s.t saaja konto ei tohi olla mõnes muus valuutas. Venemaal on klientide rubla arvelduskontode esimene ja teine number „40“ ning kontonumbri kuuendal ja seitsmendal kohal number „81“.
  • Saaja INN (maksumaksja identifitseerimiskood) - kui saaja on juriidiline isik ja Venemaa resident – 10-12-kohaline numbriline kood, mis peab olema esitatud makse saaja poolt.
  • Saaja KPP – 9-kohaline saajapõhine kood, mille peab Teile edastama makse saaja, kui see olemas on.
  • Valuutatehingu (ka valuutaoperatsiooni, VO) kood – Venemaa Keskpanga poolt kohustuslik viiekohaline kood, mis peab vastama selgituse väljale kirjutatud infole. NB! Valuutatehingu koodi sisestamine ja edastamine rubla välismaksel on kohustuslik ning ilma VO koodita makse tagastatakse. Soovitame VO koodi küsida Teie välispartnerilt või lepingute sõlmimisel eelnevalt kokku leppida.
  • Saaja panga BIK kood – saaja panga üheksakohaline identifitseerimiskood. Saaja panga BIK koodi peab Teile saaja panga rekvisiitides esitama makse saaja.
  • Saaja panga nimi ja aadress või ainult linn vene keeles ladina tähtedega vastavalt transliteratsioonitabelile.
  • Makse selgitus kirjutada vene keeles ladina tähtedega vastavalt transliteratsioonitabelile ning selgitusse sisestada järgmine info; Makse sisu sõnaline selgitus (kauba või teenuse nimetus); Käibemaksu (NDS) summa. Kui kaubad või teenused ei ole maksustatavad, siis peab märkima „BEZ NDS“.
  • Venemaa pangad aktsepteerivad ainult täissummas saajale (OUR) rubla maksekorraldusi.

 Tutvu Vene rubla maksete näidistega (näidis 1, näidis 2).

VO koodide nimekiri