Kaardi kuutasu soodustus

X Platinum krediitkaardi aktiivsel kasutamisel saad põhikaardi kuuhooldustasu soodustust 50% või 100%.

Põhi- ja lisakaardiga tehtud ostude kogusumma esimesel poolaastal*: Põhikaardi kuuhooldustasu soodustus järgmiseks 6 (kuueks) kuuks:
EUR 6000 (kaasa arvatud) 100% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust
EUR 4500 (kaasa arvatud) 50% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust

Näide: : kui kaart väljastati 2019. aasta aprillis, lõpeb 6-kuuline periood 31. oktoobril 2019. Kui sellel perioodil on X Platinum kaardiga tehtud ostude summa 6161,12 EUR, siis järgmised 6 kuud alates novembrist 2019, saate X Platinum kaarti kasutada ilma kuuhooldustasuta.


* Kaardi kasutamise poolaasta on 6-kuuline periood, mis algab põhikaardi väljastamisele järgneva kuu esimesest päevast.

Pangal on õigus kord poolaastas sooduslepingu tingimused ja ostude mahu kriteeriumid üle vaadata.
Teavet kaardi kasutamise kohta poolaasta jooksul saate infotelefonil 77 00 000.