Kaardi kuutasu soodustus

X hero kaardi esimesed 6 kuud hooldustasuta.
Põhikaardi väljastamisele järgneva kuu 1. päevast saad 100% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust.

X hero krediitkaardi aktiivsel kasutamisel saad põhikaardi kuuhooldustasu soodustust 50% või 100%.

Põhi- ja lisakaardiga tehtud ostude kogusumma esimesel poolaastal*: Põhikaardi kuuhooldustasu soodustus järgmiseks 6 (kuueks) kuuks:
EUR 3 000 (kaasa arvatud) 100% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust
EUR 2 000 (kaasa arvatud) 50% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust

Näide: kui kaart väljastati 2019. aasta aprillis, lõpeb 6-kuuline periood 31. oktoobril 2019. Kui sellel perioodil on X hero kaardiga tehtud ostude summa 3161,12 EUR, siis järgmised 6 kuud alates novembrist 2019, saate X hero kaarti kasutada ilma kuuhooldustasuta.


* Kaardi kasutamise poolaasta on 6-kuuline periood, mis algab põhikaardi väljastamisele järgneva kuu esimesest päevast.

______________________________
Pangal on õigus kord poolaastas sooduslepingu tingimused ja ostude mahu kriteeriumid üle vaadata.
Teavet kaardi kasutamise kohta poolaasta jooksul saate infotelefonil 77 00 000.