Kaardi kuutasu soodustus

X Platinum kaardi esimesed 6 kuud hooldustasuta.

Põhikaardi väljastamisele järgneva kuu 1. päevast saad 100% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust.

X Platinum krediitkaardi aktiivsel kasutamisel saad põhikaardi kuuhooldustasu soodustust 50% või 100%.

Põhi- ja lisakaardiga tehtud ostude kogusumma esimesel poolaastal*: Põhikaardi kuuhooldustasu soodustus järgmiseks 6 (kuueks) kuuks:
EUR 6000 (kaasa arvatud) 100% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust
EUR 4500 (kaasa arvatud) 50% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust

Näide: : kui kaart väljastati 2019. aasta aprillis, lõpeb 6-kuuline periood 31. oktoobril 2019. Kui sellel perioodil on X Platinum kaardiga tehtud ostude summa 6161,12 EUR, siis järgmised 6 kuud alates novembrist 2019, saate X Platinum kaarti kasutada ilma kuuhooldustasuta.

* Kaardi kasutamise poolaasta on 6-kuuline periood, mis algab põhikaardi väljastamisele järgneva kuu esimesest päevast.

_______________________________

Pangal on õigus kord poolaastas sooduslepingu tingimused ja ostude mahu kriteeriumid üle vaadata.
Teavet kaardi kasutamise kohta poolaasta jooksul saate infotelefonil 77 00 000.