Kaardi kuutasu soodustus

X supreme kaardi esimesed 3 kuud hooldustasuta.
Põhikaardi väljastamisele järgneva kuu 1. päevast saad 100% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust.

X supreme kaardi aktiivsel kasutamisel saad põhikaardi kuuhooldustasu soodustust 50% või 100%.

Põhi- ja lisakaardiga tehtud ostude kogusumma esimesel poolaastal*: Põhikaardi kuuhooldustasu soodustus järgmiseks 6 (kuueks) kuuks:
EUR 3 000 (kaasa arvatud) 100% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust
EUR 2 000 (kaasa arvatud) 50% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust

Näide: kui kaart väljastati 2021. aasta jaanuaris, lõpeb 6-kuuline periood 31. juulil 2021. Kui sellel perioodil on X supreme kaardiga tehtud ostude summa 3161,12 EUR, siis järgmised 6 kuud alates augustist 2021, saate X supreme kaarti kasutada ilma kuuhooldustasuta.


* Kaardi kasutamise poolaasta on 6-kuuline periood, mis algab põhikaardi väljastamisele järgneva kuu esimesest päevast.

Pangal on õigus kord poolaastas sooduslepingu tingimused ja ostude mahu kriteeriumid üle vaadata.
Teavet kaardi kasutamise kohta poolaasta jooksul saate infotelefonil 77 00 000.