COVID-19

Kuidas taotleda maksepuhkust?

Reageerides kasvavale murele seoses Covid-19 mõjuga majapidamiste majanduslikule olukorrale pakume põhiosa tagasimakse edasilükkamist.

Maksepuhkus on ette nähtud järgmistel juhtudel:

  • töökoha kaotus (alates 8.märtsist 2020);
  • palgata puhkus, mis on seotud ettevõtte tulude lühiajalise langusega (vajalik tööandja tõend või kinnitus) ;
  • sissetulekud on vähenenud rohkem kui 20% võrra.

Mida teha, et saada maksepuhkust?

  • Helistada numbrile 77 000 00, minna Citadele internetipanka või pangakontorisse. Liisingu maksepuhkuse taotlemiseks tuleb saata kiri liising@citadele.ee.
  • Kirjutada vabas vormis avaldus internetipangas või pangakontoris, kirjeldades tekkinud olukorda ja märkides tähtaja (kuni 3 kuud) põhiosa makse edasilükkamiseks;


Tarbimislaenu ja hüpoteeklaenu avalduse tekst:

"Palun lükata edasi minu laenulepingu nr...... põhiosa maksete tasumine ..... kuuks. Selle avalduse allkirjastamisel nõustun muudatustega maksegraafikus, mis näevad ette põhiosa tagasimakse edasilükkamise määratud tähtajani. Kinnitan, et panga poolt koostatud uus maksegraafik on mulle siduv ja kohustun seda täitma ka juhul, kui maksed lükatakse edasi lühemaks ajaks kui minu taotluses märgitud.";

Liisingu avalduse tekst:

"Palun lükata edasi minu liisingulepingu nr...................... põhiosa liisingumakse/ rendimakse tasumine ........... kuuks. Selle avalduse allkirjastamisel nõustun muudatustega maksegraafikus, mis näevad ette liisingu põhiosa maksete edasilükkamist/ rendimakse vähendamist määratud tähtajani. Kinnitan, et SIA "Citadele līzings un faktorings" poolt koostatud uus maksegraafik on mulle siduv ja kohustun seda täitma ka juhul, kui maksed lükatakse edasi või neid vähendatakse lühemaks ajaks kui minu taotluses märgitud."

  • Lisada/ esitada Maksu-ja Tolliameti tõend (informatsioon sotsiaalkindlustuse sissemaksete ja kindlustusperioodide kohta) emta.ee portaalist vähemalt viimase 6 kuu kohta (täpsem info MTA kodulehel) ja/ või tõend/ kinnitus tööandjalt (kui klient on palgata puhkusel või tema sissetulekud on vähenenud);
  • Pärast taotluse läbivaatamist saabub internetipanka teade kinnitatud muudatuste ja muudetud maksegraafiku kohta.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?